• Thứ ba 23/04/2019 00:07

Miền Trung - Tây Nguyên: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch khuyến công

09/08/2018

(VEN) - Công tác khuyến công của khu vực miềnTrung - Tây Nguyên đã được cải thiện đáng kể về chất, tuy nhiên do khối lượng công việc những tháng cuối năm còn nhiều, đòi hỏi các địa phương phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

mien trung tay nguyen no luc hoan thanh ke hoach khuyen cong
Năm 2018, tổng kinh phí khuyến công dành cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 46,946 tỷ đồng

Chất lượng được cải thiện

Tính đến hết tháng 6/2018, các địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã tạm ứng 15,284 tỷ đồng kinh phí thực hiện công tác khuyến công, trong đó khuyến công quốc gia đã ký hợp đồng triển khai 7,540 tỷ đồng, khuyến công địa phương 7,744 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí này, các địa phương trong khu vực đã tổ chức đào tạo nghề cho 170 lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho 390 người… Đặc biệt, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn kỹ thuật và 69 cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong sản xuất. Đây là nội dung được chú trọng thực hiện và đạt hiệu quả cao của khuyến công khu vực với tổng kinh phí giải ngân 7,235 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương cũng đã triển khai sớm nhiều hoạt động khác theo kế hoạch, như hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tham gia hội chợ, triển lãm; tư vấn về quản lý tài chính, marketing; hỗ trợ hợp tác phát triển cụm công nghiệp và triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công…

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, các địa phương trong khu vực đã thực hiện tốt công tác tư vấn phát triển công nghiệp. Doanh thu đem lại từ hoạt động này đạt 1,78 tỷ đồng, cho thấy chất lượng chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp ngày càng được cải thiện, đem lại thêm nguồn thu và kinh phí triển khai các hoạt động khác.

Theo đánh giá từ Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), những tháng đầu năm, công tác khuyến công của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có nhiều điểm sáng. Công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố. Tổ chức hệ thống khuyến công được đầu tư, kết nối hiệu quả.

Hoạt động khuyến công đã bám sát mục tiêu, kế hoạch của Chương trình Khuyến công giai đoạn 2018-2020 trên cơ sở cụ thể hoá kế hoạch bằng các đề án cụ thể. Quy mô, chất lượng đề án đã được cải thiện và tác động tích cực đến sức phát triển của ngành CNNT từng địa phương.

Đặc biệt, Chương trình Khuyến công đã khuyến khích được các cơ sở CNNT mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Mặt khác, khuyến khích được các cơ sở khai thác tiềm năng về nguồn nguyên liệu, nhân lực trong sản xuất tại địa phương. Quan trọng hơn, công tác khuyến công đã tạo ra sự ghi nhận tích cực về các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm

Mặc dù đã đạt những kết quả đáng ghi nhận nhưng nếu so với tổng kinh phí cả năm đã được phê duyệt của khu vực (49,946 tỷ đồng) thì tỷ lệ giải ngân đạt được của khuyến công miền Trung - Tây Nguyên nửa đầu năm 2018 còn thấp. Khối lượng công việc còn lại những tháng cuối năm là rất lớn. Tại Hội nghị “Tình hình hoạt động khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2018” diễn ra gần đây, lãnh đạo Cục Công Thương địa phương cũng đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, đề nghị các địa phương trong khu vực hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Trước hết, về một số vấn đề còn tồn tại như xây dựng đề án chưa bám sát nhu cầu thực tế, chất lượng công tác thẩm định cấp cơ sở Đề án Khuyến công Quốc gia còn mang tính thủ tục, công tác kiểm tra giám sát đề án chưa sát sao… cần nhanh chóng khắc phục, bảo đảm nguồn kinh phí khuyến công được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả tốt.

Sở Công Thương các địa phương theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện đề án đúng tiến độ, quy định. Tổ chức nghiệm thu cơ sở và kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí khuyến công đúng đối tượng, đúng mục đích và quy định hiện hành. Căn cứ trên tình hình triển khai, đề nghị kịp thời tạm ứng kinh phí thực hiện đề án, thanh lý hợp đồng và quyết toán kinh phí.

Xây dựng kế hoạch công tác khuyến công năm 2019, thực hiện việc đổi mới cách thức xây dựng đề án theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng đề án điểm, đề án nhóm, đề án hỗ trợ cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia, bảo đảm có sự liên kết và tác động lan toả. Khắc phục và giảm mạnh việc khảo sát, lựa chọn đề án dàn trải, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp. Hướng tới hình thành cụm công nghiệp hỗ trợ theo chuỗi liên kết ngành, xây dựng mô hình các cơ sở CNNT đi đầu, dẫn dắt các cơ sở khác tại địa phương và địa phương khác.

Tăng cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành Công Thương và công tác khuyến công, nhằm phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời khai thác có hiệu qủa nhất tiềm năng lợi thế của vùng.

Tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt năm 2018 của 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên là 46,946 tỷ đồng, hiện các địa phương trong khu vực đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm giải ngân hết kinh phí, hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Hải Linh

Scroll