• Thứ tư 19/06/2019 13:25

Minh bạch cải cách thuế: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách

22/05/2018

(VEN) - Cải cách thuế theo hướng hiện đại, thông thoáng, minh bạch, đồng bộ, công bằng,… đã góp phần tích cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển biến tích cực cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước.

minh bach cai cach thue thuc day tang truong kinh te va thu ngan sach
Thuế thu nhập DN giảm kích thích DN gia nhập thị trường

Theo đánh giá của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), chính sách thuế, phí, lệ phí hiện đã có những thay đổi lớn so với trước đây theo hướng minh bạch, hiện đại, phù hợp các cam kết quốc tế, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Trong sự nỗ lực cải cách thuế, phải kể đến có những văn bản luật quan trọng đã được xây dựng và ban hành, hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra như Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (2014); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Quản lý thuế;… Các quy định thuế mới được ban hành hoặc sửa đổi đều hướng tới tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, giảm chi phí cho DN hoạt động. Nhờ vậy, đã góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm chuyển biến cơ cấu nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững, hiệu quả hơn.

Công tác quản lý thuế đã từng bước được cải cách, hiện đại hóa toàn diện cả về phương pháp quản lý, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy cơ quan thuế. Các nghĩa vụ nộp thuế, trách nhiệm của các cơ quan liên quan cũng đã được quy định một cách rõ ràng, công khai, minh bạch hơn. Cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế và tự chịu trách nhiệm đã được áp dụng, qua đó góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Việc thực hiện cắt giảm mức thuế thuế thu nhập DN từ 28% xuống còn còn 22%, đồng thời mở rộng ưu đãi thuế, nâng ngưỡng tính thuế thu nhập cá nhân và giảm mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất từ 40% xuống còn 35%, xóa bỏ nhiều phí, lệ phí gây tốn kém cho người dân, DN thời gian qua đã góp phần giúp cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh tích lũy thêm vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhờ vậy, hệ thống thuế phát huy tốt vai trò đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2011 - 2017, quy mô ngân sách đã tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010 và cao hơn 5 lần so với giai đoạn 2001 - 2005. Cơ cấu nguồn thu đã tăng dần về tỷ trọng thu từ các loại thuế ổn định như thuế thu nhập DN, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; tỷ trọng các khoản thu nội địa đã tăng từ 50,7% năm 2010 lên 90% vào năm 2017, trong khi thu cân đối ngân sách nhà nước từ hàng hóa xuất nhập khẩu (phụ thuộc nhiều vào tình hình biến động thị trường quốc tế) trong tổng thu đã có xu hướng giảm từ 22,9% năm 2001 xuống còn 15,73% năm 2016 và thu từ dầu thô (không bền vững) đã giảm từ 25,3% năm 2001 xuống còn 3,65% năm 2016.

Mặc dù tỷ trọng thu thuế thu nhập DN trong tổng thu thuế, phí ngày một giảm do thực hiện các chính sách giảm chi phí kinh doanh (cắt giảm thuế), song điều này lại góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển DN… nên đã nuôi dưỡng được và có thể mở rộng nguồn thu. Sản xuất, kinh doanh phát triển đã kéo theo thị trường tiêu dùng tăng, nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng trong tổng thu từ thuế, phí do vậy cũng tăng lên. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước tính theo khu vực kinh tế cũng đã có sự chuyển dịch tích cực khi thu từ khu vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tỷ trọng thu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài đều có xu hướng tăng.

Lan Ngọc

Scroll