• Thứ hai 20/05/2019 18:42

Mở rộng hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc

19/05/2017

(VEN) - Tổng cục Thuế cho biết, sau khi thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 tỉnh, thành phố đạt kết quả khả quan, từ tháng 5/2017, ngành thuế đã triển khai hoàn thuế cho doanh nghiệp theo phương thức điện tử trên phạm vi toàn quốc.  

mo ro ng hoa n thue die n tu tren pha m vi toa n quo c

Trong giai đoạn thí điểm, 13 cục thuế địa phương đã lựa chọn khoảng 1.000 doanh nghiệp tham gia vào quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử, trong đó tại Hà Nội có 102 doanh nghiệp, Đồng Nai 100 doanh nghiệp, Bình Dương 107 doanh nghiệp; các cục thuế địa phương thuộc Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Kon Tum lựa chọn mỗi địa phương 50 doanh nghiệp; Cần Thơ 60 doanh nghiệp, Đà Nẵng 32 doanh nghiệp, Vĩnh Phúc có 20 doanh nghiệp.

Để thí điểm hoàn thuế điện tử hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cơ quan thuế đã thực hiện tập huấn kiến thức, phương pháp cũng như cách thức hỗ trợ, hướng dẫn cho người nộp thuế thực hiện hoàn thuế điện tử, tuyên truyền sâu rộng thuế điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thí điểm hoàn thuế điện tử đã đề nghị hoàn 1.925 tỷ đồng. Ngành thuế đã tiếp nhận, xử lý và hoàn thuế cho doanh nghiệp theo phương thức điện tử được 886 tỷ đồng. Các hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện vẫn tiếp tục được ngành thuế giải quyết.

Quá trình triển khai thí điểm hoàn thuế điện tử phát sinh một số vướng mắc như: Người nộp thuế gặp khó khăn khi gửi hồ sơ giải trình, bổ sung qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế do dung lượng hồ sơ lớn; phương thức hoàn thuế điện tử còn mới nên người nộp thuế còn lúng túng trong việc lập và gửi hồ sơ…. Tất cả những vướng mắc phát sinh đã được cơ quan thuế nghiên cứu, rà soát và đã có các phương án xử lý kịp thời.

Từ kết quả thí điểm khả quan, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, đã báo cáo và trình Bộ Tài chính ban hành quyết định cho triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc từ tháng 5/2017. Để mở rộng phạm vi thực hiện hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp trên toàn quốc, sau Hội nghị tập huấn tại Hà Nội (ngày 4-5/5/2017), ngày 12/5/2017, Tổng cục Thuế đã tổ chức tập huấn hoàn thuế điện tử cho 32 cục thuế các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế địa phương thành lập các ban chỉ đạo, tổ triển khai, nhóm hỗ trợ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thuế về hoàn thuế điện tử; phối hợp với báo chí để tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, tranh thủ sự ủng hộ của người nộp thuế, tạo chủ động cho người nộp thuế về dịch vụ hoàn thuế điện tử, kê khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin. Cơ quan thuế phải cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu, điều kiện, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế, trả kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử nhanh chóng, kịp thời nhất.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế địa phương lựa chọn các doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử phải đáp ứng được các tiêu chí về lịch sử chấp hành tốt pháp luật thuế nói chung và pháp luật hoàn thuế giá trị gia tăng nói riêng; doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; doanh nghiệp thường xuyên có hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc các trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư theo tháng, quý và nhận tiền thuế hoàn trả qua tài khoản tại ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Các doanh nghiệp trên toàn quốc sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử đối với thuế giá trị gia tăng xuất khẩu và thuế giá trị gia tăng các dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ các điều kiện hoàn thuế theo Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, có đăng ký và được cơ quan thuế chấp thuận việc thực hiện giao dịch điện tử.

Hiện các cục thuế địa phương đang tích cực triển khai công tác tổ chức tập huấn về phương thức hoàn thuế điện tử cho doanh nghiệp, người nộp thuế, cán bộ thuế, đồng thời tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng internet.

Lan Ngọc

Scroll