• Thứ hai 21/01/2019 11:46

Ngành thuế: Nỗ lực “nước rút” thu ngân sách nhà nước

26/12/2016

(VEN) - Tổng cục Thuế cho biết, 11 tháng đầu năm 2016, ngành thuế đã thu ngân sách nhà nước đạt 753.434 tỷ đồng (không tính thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 93,1% so với dự toán năm 2016. Những ngày cuối năm, ngành thuế đang nỗ lực “nước rút” để hoàn thành dự toán được giao.    

nga nh thue no lu c nuo c ru t thu ngan sa ch nha nuo c

Các khoản thu nội địa ngành thuế thực hiện 11 tháng đầu năm 2016 (trừ thu từ dầu thô 35.607 tỷ đồng), đạt 653.107 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán cả năm. Nếu không kể các khoản thu từ tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại từ các doanh nghiệp nhà nước, số thu ngân sách ngành thuế trong 11 tháng qua đã thực hiện đạt 548.082 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán cả năm 2016.

Theo Tổng cục Thuế, nguồn thu ngân sách nhà nước từ dầu thô năm 2016 vẫn đạt tiến độ thấp (chỉ bằng 63,3% dự toán) do sản lượng dầu thô khai thác thanh toán thấp, giá dầu thô bình quân chỉ đạt khoảng 42,9 USD/thùng, giảm 17,1 USD/thùng so với mức giá xây dựng dự toán với sản phẩm này đầu năm.

So với dự toán cả năm ngành thuế được giao, tiến độ thực hiện các khoản thu nội địa 11 tháng đầu năm 2016 thấp hơn so với kết quả thực hiện của cùng kỳ năm 2015 (năm 2015 đạt 100,6% dự toán pháp lệnh). Tuy nhiên, 11 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách của ngành thuế cũng đã có 11/16 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ khá cao. Cụ thể, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 99,5% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 92,3% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 95,8% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 99,7% dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt 106,4% dự toán.... Đặc biệt, các khoản thu về đất đai đạt tiến độ rất cao, chẳng hạn thu tiền sử dụng đất đạt 143,2% dự toán, thu tiền thuê đất đạt 160,9% dự toán, thu tiền bán nhà đạt 331,6% dự toán, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 158,3% dự toán, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 94,5% dự toán....

Để đạt số thu 11 tháng như trên, ngành thuế cho biết đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Toàn ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 65.924 lượt doanh nghiệp, qua đó 11 tháng đã tăng thu và nộp vào ngân sách nhà nước được 7.017,25 tỷ đồng. Theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế, quản lý nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo pháp luật, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế và đã thu được 33.543 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm 2015 chuyển sang, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến tháng 11, tổng số tiền các doanh nghiệp, người nộp thuế còn nợ ngân sách nhà nước là 73.161 tỷ đồng, đã giảm được 733,9 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2015.

Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế, ngành thuế cũng đã đẩy mạnh mở rộng việc khai thuế qua mạng, qua đó hỗ trợ người nộp thuế có thể kê khai hầu hết các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn của các sắc thuế thuận lợi hơn. Tính đến tháng 11, việc khai thuế qua mạng internet đã được ngành thuế triển khai ở tất cả 63 cục thuế trên cả nước với 100% các chi cục thuế trực thuộc, và đã có trên 567.784 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng, đạt 99,7% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, tiếp nhận và xử lý hơn 35.500 hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, ngành thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế. Qua 11 tháng đầu năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành 4 quyết định công bố về thủ tục hành chính thuế, trong đó đã bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp, ban hành thêm một số thủ tục mới, chuẩn hóa các thủ tục hành chính thuế giảm còn 300 thủ tục (giảm 55 thủ tục so với cuối năm 2015). Tổng cộng trong 11 tháng đầu năm, ngành thuế đã bãi bỏ 92 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 23,9% trên tổng số 385 thủ tục vào thời điểm ngày 31/12/2015), đồng thời cũng đã ban hành mới 7 thủ tục đáp ứng yêu cầu quản lý từ thực tiễn.

Tổng cục Thuế cho biết, những ngày cuối năm, toàn ngành thuế đang triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước như: Tăng cường triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để thu đúng, thu đủ các khoản thu vào ngân sách nhà nước; tăng cường xử lý thu nợ thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về thuế… nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhất dự toán được giao năm 2016 là 809.500 tỷ đồng.

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll