• Thứ hai 21/01/2019 11:39

Ngành thuế tích cực, chủ động trong cải cách

02/03/2017

(VEN) - Nhìn lại thời gian vừa qua, ngành thuế đã có những nỗ lực và đạt kết quả tích cực trong cải cách thể chế và hiện đại hóa, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật thuế theo xu hướng hội nhập, hiện đại, thuận lợi hóa.

Chỉ tính riêng năm 2016, Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp liên quan đến cải cách hành chính, hiện đại hóa, thuận lợi hóa cho doanh nghiệp. Trong đó, đã tham mưu Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế. Các bộ luật sửa đổi này đã đi vào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tham mưu Bộ Tài chính xây dựng Nghị định của Chính phủ quản lý giá chuyển nhượng các giao dịch liên kết, ngăn chặn tình trạng chuyển giá, hướng tới làm minh bạch hơn kết quả kinh doanh và kê khai thuế của các doanh nghiệp FDI, quy định trách nhiệm của các bộ, ngành về quản lý giá chuyển nhượng, kiểm tra, thanh tra đối với giao dịch liên kết. Nghị định này dự kiến sẽ được Chính phủ ban hành tới đây, dự thảo đã được các bộ, ngành và chuyên gia đánh giá cao.

Năm 2016, ngành thuế đã được Bộ Tài chính xếp hạng đứng đầu ngành tài chính về cải cách hành chính, chủ động thực hiện tích cực, toàn diện, hiệu quả các giải pháp từ Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế.

Trong năm 2016, ngành thuế cũng đã trình Bộ Tài chính cho thí điểm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, người nộp thuế không cần phải đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ khai thuế hoặc gửi qua đường bưu chính như trước, mà có thể thực hiện khai thuế qua mạng internet ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, giảm được chi phí và thời gian cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Đồng thời đề xuất Bộ Tài chính cho thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cho 249 doanh nghiệp, qua đó rút ngắn được thời gian lập, gửi, nhận hóa đơn, giảm chi phí quản lý, lưu trữ hóa đơn, tăng khả năng tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp bán hàng, bảo vệ người tiêu dùng, hạn chế gian lận mua bán và sử dụng hóa đơn giấy bất hợp pháp, bảo vệ uy tín và thương hiệu cho doanh nghiệp.

Đến nay, ngành thuế cũng đã mở rộng thực hiện uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và đang tiếp tục xúc tiến mở rộng. Việc này đã giúp tiết kiệm chi phí cho cơ quan thuế và người nộp thuế, tận dụng được nhân lực, vốn và công nghệ thông tin hiện đại của các doanh nghiệp. Đây được coi là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo không xảy ra những vấn đề tránh thuế trong hoạt động đầu tư quốc tế, góp phần chống chuyển giá, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Chương trình Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS), qua đó giải quyết vấn đề cấp bách trong quản lý thuế hiện nay là cho phép hạch toán chi phí lãi tiền vay quá cao của các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, ngăn chặn việc lạm dụng để chuyển giá, quy định về hồ sơ giá chuyển nhượng, ngăn chặn lợi dụng trục lợi trong quá trình áp dụng các hiệp định về thuế.

Việc thành lập Ban Quản lý rủi ro về thuế trong năm 2016 cũng đã góp phần quan trọng giúp cho ngành thuế nâng cao được hiệu lực, hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Quá trình áp dụng cơ chế quản lý thuế theo rủi ro đã giúp cơ quan thuế phân luồng doanh nghiệp theo hành vi để có cơ chế kiểm soát, giám sát và xử lý phù hợp, từ đó phân bổ nguồn lực hợp lý, tập trung vào những doanh nghiệp có mức tuân thủ pháp luật thấp và lĩnh vực rủi ro để quản lý, giúp người nộp thuế tuân thủ tốt pháp luật thuế, hạn chế sai phạm, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra không cần thiết...

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll