• Thứ bảy 23/02/2019 06:59

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng tăng cường xử lý nợ xấu

26/01/2018

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Quốc hội “Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng”, xử lý nhanh, có hiệu quả các khoản nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tăng cường xử lý nợ xấu.  

ngan hang nha nuoc yeu cau to chuc tin dung tang cuong xu ly no xau
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietcombank)

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai thực hiện xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 trong toàn hệ thống, quán triệt chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể từng khoản nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 nhằm nhận diện đầy đủ tình trạng nợ xấu.

Đặc biệt là các khoản nợ xấu lớn, tài sản đảm bảo cho các khoản vay này, khả năng thu hồi, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ xấu, trên cơ sở đó có các giải pháp hiệu quả nhằm xử lý, thu hồi các khoản nợ xấu.

Rà soát, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được Ngân hàng Nhà nước giao tại Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 và các văn bản có liên quan khác, đồng thời áp dụng toàn diện các biện pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết 42 trong quá trình xử lý thu hồi nợ nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng hoạt động. Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, thi hành án các cấp trong quá trình thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo nhằm thu hồi tối đa giá trị tài sản bảo đảm và các khoản nợ xấu.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phối hợp với Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để thống nhất áp dụng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý các khoản nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ đã bán cho VAMC. Tích cực tìm kiếm các đối tác mua nợ đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC và được VAMC ủy quyền bán nợ. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ trích lập dự phòng đối với nợ xấu đã bán cho VAMC được thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt nhằm thực hiện tất toán trái phiếu trước hạn hoặc đúng thời hạn theo quy định.

Xem xét, đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ xấu theo cơ chế thị trường. Mặt khác, tiếp tục thực hiện tuyên truyền về công tác xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42, trong đó lưu ý thực hiện truyền thông đến khách hàng đang có nợ xấu để khách hàng hiểu rõ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ cũng như trách nhiệm trả nợ của khách hàng đối với khoản nợ vay tổ chức tín dụng.

Các tổ chức tín dụng triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và năng cao chất lượng tín dụng tại tổ chức tín dụng nhằm thực hiện có hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt hoặc có ý kiến. Tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tình hình triển khai thực hiện và thực trạng, kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42./.

Theo Vietnamplus

Mới nhất
Scroll