• Thứ bảy 16/11/2019 08:07

Ngăn ngừa vi phạm pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam –Thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan

28/12/2016

Ngày 22/12/2016, Hội đồng cạnh tranh Việt Nam phối hợp với Dự án EU-MUTRAP tổ chức hội thảo tại TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Ngăn ngừa vi phạm pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam –Thông tin cho các doanh nghiệp, hiệp hội và các bên liên quan”.

ngan ngua vi pham phap luat canh tranh o viet nam thong tin cho cac doanh nghiep hiep hoi va cac ben lien quan 27022

Tham dự hội thảo gồm có một số lãnh đạo Bộ Công Thương, các Sở, Ban ngành có liên quan tại TP Hồ Chí Minh, đại diện các hãng luật trong nước và quốc tế, đại diện các học giả, doanh nghiệp, hiệp hội, báo giới và các chuyên gia.

Hội thảo nhằm mục đích phổ biến pháp luật cạnh tranh, giúp các bên liên quan nắm được quy trình thực thi pháp luật cạnh tranh, góp phần nâng cao hơn nữa mức độ tuân thủ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam.

Nội dung Hội thảo đề cập tới những vấn đề có tính chất thời sự và thiết thực đối với các doanh nghiệp và hiệp hội cũng như các văn phòng Luật như: giới thiệu các vụ việc hạn chế cạnh tranh đã xử lý ở Việt Nam, giới thiệu vai trò và ý nghĩa của pháp luật cạnh tranh trong kinh tế thị trường, phân tích nhận thức về pháp luật cạnh tranh hiện nay, giới thiệu hoạt động kiểm soát mua bán sáp nhập doanh nghiệp, quy trình điều tra các hành vi vi phạm pháp luật và giới thiệu các cam két về pháp luật và chính sách cạnh tranh của Việt Nam trong các FTAs…

Một Hội nghị tiếp theo được tổ chức ngày 23/12/2016 với chủ đề “Tổng kết 10 năm thực thi pháp luật cạnh tranh của HĐCT“. Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá những mặt được và những mặt còn hạn chế của các quy định và việc thực thi các quy định của pháp luật cạnh tranh để tiến tới hoàn thiện khung khổ pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật Cạnh tranh đã được đưa ra trao đổi: tổng quan về pháp luật cạnh tranh và xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam; sự ra đời của Luật cạnh tranh ở Việt Nam và vai trò của Luật cạnh tranh trong việc thúc đẩy nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, nhu cầu và nội dung sửa đổi Luật cạnh tranh hiện nay ở Việt Nam, đánh giá thực tiễn giám sát và quản lý cạnh tranh ở Việt Nam, các khó khăn từ thực tiễn thực thi và định hướng hoàn thiện khung khổ pháp luật cạnh tranh trong tình hình mới…, nhằm hoàn thiện, đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi các quy định của pháp luật Cạnh tranh.

Theo EU-MUTRAP

Scroll