• Thứ tư 19/06/2019 13:23

Ngành thuế: Quyết liệt giải pháp thu hồi nợ

23/03/2018

(VEN) - Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Tổng cục Thuế đã yêu cầu 63 cục thuế trên cả nước khẩn trương rà soát số nợ thuế còn tồn đọng đến ngày 31/12/2017 và giao chỉ tiêu thu nợ cho các đơn vị cấp dưới thực hiện, phấn đấu trong năm 2018 số thuế nợ không vượt quá 5% tổng thu ngân sách.

nganh thue quyet liet giai phap thu hoi no

Tổng cục Thuế cho biết, năm 2017 toàn ngành đã thu hồi nợ thuế đạt trên 82% số tiền thuế nợ đọng tại thời điểm ngày 31/12/2016 chuyển sang năm 2017. Các biện pháp quản lý nợ thuế đã được triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2017 như giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế, chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng từng tháng tới lãnh đạo các cục thuế, trưởng phòng, chi cục trưởng, đội trưởng, từng cán bộ có trách nhiệm. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận thực hiện các chức năng khác, phối hợp với người nộp thuế, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, cơ quan ngành kế hoạch đầu tư... thực hiện đôn đốc, thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước (NSNN). Bên cạnh đó, ngành thuế cũng tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế theo đúng pháp luật đối với các trường hợp nợ tiền thuế nhưng chây ì…

Công tác quản lý và thu hồi nợ thuế được triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả đã góp phần tích cực giúp cho ngành thuế hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2017. Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục Thuế, tính đến cuối năm 2017 số tiền thuế nợ phải thu và chuyển sang năm 2018 vẫn còn khoảng trên 70.000 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với ngày 31/12/2016. Đến cuối năm 2017, vẫn còn 13 địa phương (Bình Dương, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Thái Bình, Khánh Hòa, Hưng Yên, Hải Phòng, Hải Dương, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hà Nội, Quảng Ninh) có số nợ thuế lớn hơn 5% tổng thu ngân sách do cục thuế quản lý.

Trước tình hình nợ thuế có chiều hướng tăng ở một số địa phương, cuối năm 2017 Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ, tăng cường thu hồi nợ. Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng chi cục, đơn vị trực thuộc cũng như đến từng cán bộ lãnh đạo và công chức chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi. Tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện thu nợ hàng ngày đảm bảo số tiền thuế nợ giảm xuống mức tối thiểu nhất vào thời điểm ngày 31/12/2017. Lãnh đạo các cục thuế áp dụng cương quyết, triệt để các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ và công khai thông tin một cách cụ thể số thuế nợ đối với từng doanh nghiệp mà Tổng cục Thuế đã giao cho các cục thuế để thu hồi kịp thời vào NSNN, không để phát sinh nợ mới.

Theo tinh thần đó, năm 2017 nhiều cục thuế đã nỗ lực đôn đốc, thu hồi nợ và đạt được những kết quả tích cực. Cục Thuế Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành thuế về công tác thu hồi nợ đọng thuế, năm 2017 thu nợ đạt 12.784 tỷ đồng, bằng 100,6% chỉ tiêu. Nhờ tăng cường công tác thu nợ, chỉ trong tháng cuối năm 2017 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng đã thu hồi được 2.500 tỷ đồng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN với tổng mức thu 238.888 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: Năm 2018, ngành thuế phấn đấu đưa tổng số nợ thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách. Để đạt mục tiêu này, ngành tiếp tục thực hiện phân loại các khoản nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi phù hợp; kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế.

Lan Ngọc

Scroll