• Thứ tư 19/06/2019 13:22

Ngành thuế: Thu ngân sách tăng trưởng khá

21/09/2018

(VEN) - Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành thuế thực hiện đạt 724.553 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mức tăng khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ thu và tốc độ tăng thu.

nganh thue thu ngan sach tang truong kha
Thu ngân sách 8 tháng đầu năm tăng 15,7% so với cùng kỳ 2017

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 40.876 tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán năm, tăng 35,1% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 683.676 tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán năm, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về các khoản thu, sắc thuế, có 11/17 khoản thu đạt khá (trên 66%) so với dự toán; so với cùng kỳ năm 2017 có 15/17 khoản thu ghi nhận tốc độ tăng trưởng là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tăng 9,3%, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 7,6%, thu từ khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,2%, thuế thu nhập cá nhân tăng 21,5%, lệ phí trước bạ tăng 9,7%, tiền thuê đất tăng 27,7%, tiền sử dụng đất tăng 17,6%... Trong tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm đã thực hiện, số thu ngân sách trung ương đạt 322.000 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, việc động viên nguồn lực cho NSNN trong 8 tháng đầu năm 2018 có sự đóng góp tích cực từ giá dầu thô bình quân đạt khoảng 73 USD/thùng. Thị trường bất động sản sôi động, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây, do vậy số thu ngân sách từ đất đai đạt khá (ước đạt 93,3% dự toán, tăng 20,3% so cùng kỳ).

Ngoài ra, việc quản lý, khai thác tăng thu và chống thất thu ngân sách đã được ngành thuế triển khai các biện pháp đồng bộ như: Đôn đốc tờ khai, rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, quản lý sát và đúng các hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh thuế, đảm bảo hoàn thuế kịp thời cho doanh nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm, toàn ngành thuế cũng đã thực hiện 50.178 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó tăng thu 8.998 tỷ đồng, giảm khấu trừ 814 tỷ đồng, giảm lỗ 13.685 tỷ đồng.

Song song với công tác hành thu, ngành thuế đã tiếp tục quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đến nay, số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến của ngành thuế ở mức độ 3 trở lên là 123/298 thủ tục. Cả nước đã có 98,06% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với tổng số tiền đã nộp 374.038 tỷ đồng. Ngành thuế đã triển khai đúng tiến độ các đề án nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân điện tử; thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy, hoạt động cho thuê nhà và cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế.

Để đảm bảo hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được giao trong năm 2018, những tháng còn lại của năm Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị tăng tốc triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh để khai thác tăng nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế có hiệu quả. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo một cách chủ động và tích cực hơn; thường xuyên theo dõi, xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn cùng phối hợp thực hiện, động viên kịp thời, đúng, đủ các khoản thu vào NSNN.

Lan Ngọc

Scroll