• Chủ nhật 17/01/2021 22:48

Ông Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

25/12/2020

Sáng 25/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp Hội Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn chủ tịch gồm 26 thành viên. Ông Phan Xuân Dũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương khóa VIII; ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VIII; 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

ong phan xuan dung tro thanh tan chu tich lien hiep hoi viet nam nhiem ky 2020 2025
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội mang chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Phương châm của đại hội là “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Phát biểu diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Đặng Vũ Minh đã điểm lại những kết quả nổi bật suốt 5 năm qua.

Báo cáo chính trị nêu rõ, Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong bối cảnh vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được khẳng định và nâng cao, ngày càng dành được sự ủng hộ, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Báo cáo nhấn mạnh, trong 5 năm qua Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức KH&CN ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nhiều hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào việc củng cố, phát triển đội ngũ trí thức và các hội của trí thức, góp phần ổn định tình hình chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến cuối nhiệm kỳ, Liên hiệp Hội Việt Nam có 152 hội thành viên (tăng 12 hội ngành thành viên so với đầu nhiệm kỳ). Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn; quy mô và cơ cấu tổ chức của các hội ngành toàn quốc không ngừng được mở rộng (cùng với hội, tổng hội còn có các hiệp hội tham gia là hội thành viên). Hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Đoàn Chủ tịch cũng tăng lên mạnh mẽ tới 570 đơn vị.

ong phan xuan dung tro thanh tan chu tich lien hiep hoi viet nam nhiem ky 2020 2025
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và Đoàn chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2025

Nói về nhiệm vụ trọng tâm của đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Đặng Vũ Minh cho biết, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đã thể hiện rõ quan điểm: Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là “tổ chức chính trị - xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam ở trong và ngoài nước”.

Đại hội lần thứ VIII sẽ tập trung đóng góp ý kiến cho các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội sẽ nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Báo cáo kết quả công tác kiểm tra của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và phương hướng nhiệm vụ khóa VIII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Phát biểu tại đại hội, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2015 -2020 - một thành viên tích cực và có trách nhiệm của Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

“Tin tưởng Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam sẽ phát huy tốt truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời, tham gia tích cực hơn nữa về giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào các cuộc vận động thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, ông Phùng Khánh Tài nói.

ong phan xuan dung tro thanh tan chu tich lien hiep hoi viet nam nhiem ky 2020 2025
TS Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên Hiệp hội nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc và niềm tin lớn lao vào đội ngũ tri thức, những nhà khoa học - công nghệ Việt Nam và nhấn mạnh, chưa bao giờ, chủ đề khoa học công nghệ được nhắc đến một cách toàn diện như những năm qua từ nông nghiệp thông minh đến cách mạng công nghiệp 4.0; đặc biệt tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng trong rất nhiều lĩnh vực, ở nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam quyết tâm không để lỡ nhịp, không để bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng đánh giá, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, ngày càng đổi mới về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng cũng đặt ra 5 vấn đề đáng lưu ý gồm: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam; tập hợp, đoàn kết trí thức ở trong nước và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp đội ngũ, tập trung nguồn lực để đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; phấn đấu xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống.

Ông Phan Xuân Dũng, SN 1960, quê quán tại xã Đại Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Ông Dũng có trình độ chuyên môn là tiến sĩ khoa học. Trước khi giữ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông Phan Xuân Dũng là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ông Dũng cũng từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thu Hường

Mới nhất
Scroll