• Thứ hai 20/01/2020 10:12
Ngành thuế 

Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán

21/08/2019

Tại Hội nghị trực tuyến vừa được Tổng cục Thuế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trần Xuân Hà đề nghị, toàn ngành thuế khắc phục những tồn tại, phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 vượt chỉ tiêu khoảng 5% so với dự toán được giao.

phan dau thu ngan sach vuot du toan
6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách thực hiện đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán

Tăng thu NSNN khả quan

Báo cáo công tác của ngành thuế 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, số thu ngân sách thực hiện đã đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh giao, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.Trong đó, một số khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán và tăng trưởng cao như: Thu từ dầu thô ước đạt 30.350 tỷ đồng, bằng 68% dự toán, bằng 100,7% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 567.437 tỷ đồng, bằng 50,5% so với dự toán, tăng 13,2%. Nếu không tính tiền sử dụng đất, cổ tức, thu từ xổ số kiến thiết… tổng số thu ngành thuế đã thực hiện ước đạt 48,9% dự toán pháp lệnh, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018, với 50/63 cơ quan thuế địa phương thu nội địa đạt trên 50% dự toán (44/63 đạt trên 52%).

Để có kết quả nêu trên, cơ quan thuế các cấp đã tập trung kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế; thúc đẩy việc chấp hành chính sách thuế đối với người nộp thuế (NNT) với tỷ lệ tờ khai thuế đã nộp đạt 95%, tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn đạt 96%; thực hiện các biện pháp quản lý hoàn thuế (GTGT) theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra, kiểm tra 35.344 doanh nghiệp (DN), kiến nghị xử lý khoảng 20.546 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tăng thu là 5.691,9 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 929,8 tỷ đồng; giảm lỗ là 13.924 tỷ đồng. Thanh tra 150 DN có hoạt động giao dịch liên kết và truy thu, truy hoàn, phạt 693,4 tỷ đồng vi phạm; giảm lỗ 2.488,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,04 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.661,6 tỷ đồng. Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với 2.642 quyết định, truy hoàn và phạt vi phạm 75,83 tỷ đồng. Đôn đốc, thu hồi 16.381 tỷ đồng tiền thuế nợ.

Mở rộng khai thuế qua mạng tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc, 99,8% DN tham gia. Phối hợp với 50 ngân hàng thương mại kết nối nộp thuế điện tử với 99,6% DN đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ. Mở rộng cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử tại 63 địa phương với 94,2% DN tham gia. Tiếp tục triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có xác thực, khai và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà tại 46 cục thuế và nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy điện tử tại 316 chi cục thuế thuộc 29 cục thuế.

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, đã hợp nhất 194 chi cục thuế thuộc 29 cục thuế tỉnh, thành phố để thành lập 92 chi cục thuế khu vực. Tinh gọn đầu mối các phòng thuộc Tổng cục Thuế, các cục thuế, các đội thuộc chi cục thuế. Đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế…

Khắc phục tồn tại, hạn chế

Bên cạnh biểu dương những kết quả toàn diện ngành thuế đã đạt được 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Trần Xuân Hà nhận định: Năm 2019, tăng trưởng kinh tế có thể đạt cao nhưng tốc độ có thể chậm hơn so với 2018, sẽ tác động đến thu NSNN trong 6 tháng cuối năm. Cơ chế, chính sách, pháp luật thuế đã được bổ sung, sửa đổi nhưng chưa thực sự đồng bộ, còn mâu thuẫn về quản lý thu với một số chính sách thuế. Tình trạng trốn thuế, né thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận phức tạp, nhất là các giao dịch liên kết do chính sách chưa hoàn thiện phù hợp với thực tế. Nợ đọng thuế còn phức tạp, tổng số nợ gia tăng, nhất là nợ không có khả năng thu hồi...

Ông Hà đề nghị, 6 tháng cuối năm 2019, toàn ngành thuế nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, phấn đấu thu NSNN vượt khoảng 5% dự toán pháp lệnh giao. Xây dựng dự toán thu NSNN năm 2020 phù hợp với khả năng thực tế, tăng khoảng 11-12% so với ước thực hiện 2019 để đảm bảo cân đối ngân sách. Khẩn trương dự thảo trình Chính phủ các Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế, các Thông tư hướng dẫn Nghị định thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ không có khả năng thu hồi để trình các cấp thẩm quyền xem xét.

Đồng thời, tiếp tục thanh tra, kiểm tra chống thất thu NSNN, chống chuyển giá; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cung ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; tiếp tục thực hiện hóa đơn điện tử ở một số thành phố lớn; thu thuế qua hệ thống kết nối máy tính tiền tại các khu vực khách sạn, nhà hàng, grab, goviet… đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ NNT; hợp tác quốc tế về thuế, rà soát lại tất cả các hiệp định thuế và trình cấp có thẩm quyền dự thảo Hiệp định Đa phương Chống xói mòn thuế và chuyển lợi nhuận theo cam kết quốc tế.

Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hợp nhất các chi cục thuế huyện/quận/thị xã thành các chi cục thuế khu vực; tăng cường quản lý, giám sát, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức… trong phòng, chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng, đạo đức, nêu gương trách nhiệm của người đứng đầu...

Lan Ngọc

Scroll