• Thứ hai 20/01/2020 10:17

Pháp luật thuế: Tiếp tục hoàn thiện

07/03/2019

Vấn đề cải cách chính sách, pháp luật thuế đang tiếp tục được thực hiện nhằm đáp ứng đòi hỏi của bối cảnh phát triển mới, đó là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang cho ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2016 để trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2019.

tiep tuc hoan thien
Chính sách thuế đang tiếp tục được hoàn thiện

Nhìn lại năm 2018 cho thấy, lĩnh vực thuế đã có hàng loạt chính sách được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo tinh thần giảm mạnh các chi phí tuân thủ, tăng cường ứng dụng công nghệ để hỗ trợ người nộp thuế... Trong đó, có thể kể đến việc Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về quy định hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, qua đó giúp cơ quan thuế quản lý các giao dịch kinh doanh của người nộp thuế chặt chẽ, minh bạch hơn, đồng thời làm giảm chi phí và các rủi ro so với giao nhận hóa đơn giấy cho doanh nghiệp (DN)…

Ở cấp ngành, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC cải cách thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), nhiều thủ tục đã giảm, người khai không cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ giấy và mang đến cơ quan hải quan để nộp như trước, thủ tục khai bổ sung cũng đã được thực hiện hoàn toàn thông qua hệ thống điện tử…

Bước sang năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (2016) để trình Quốc hội xem xét, thông qua trong tháng 5/2019. Đây là lần sửa đổi thứ 4 đối với Luật Quản lý thuế, nhằm bắt kịp với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng DN, phù hợp với những tác động mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế trong việc “hành thu” cũng như tuân thủ thủ tục, chính sách thuế một cách thông thoáng, minh bạch, công bằng.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của cộng đồng DN, nhất là DN đầu tư nước ngoài (FDI) đối với sửa Luật Quản lý thuế lần này, đó là xử lý vấn đề chuyển giá. Một số chuyên gia nhận định, giao dịch chuyển giá thực hiện hành vi lách thuế, trốn thuế thường phát sinh nhiều trong các giao dịch liên kết xuyên quốc gia DN FDI với công ty mẹ hoặc công ty cùng một tập đoàn ở nước ngoài.

Quản lý hành vi trốn thuế thông qua hoạt động chuyển giá hiện vẫn đang là một thách thức lớn không chỉ ở Việt Nam mà với cả các cơ quan tư pháp của nhiều quốc gia. Đại diện Phòng Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM) cho rằng, nếu Việt Nam trở thành thiên đường đầu tư cho các tập đoàn đa quốc gia, Chính phủ phải sớm có cách giải quyết tối ưu cho vấn đề chuyển giá. Tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế, cơ quan soạn thảo đã đề ra hai nội dung định nghĩa về nguyên tắc, trong đó: Thứ nhất, nguyên tắc giao dịch độc lập, là nguyên tắc được áp dụng trong kê khai, xác định giá tính thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết, nhằm phản ánh điều kiện giao dịch trong giao dịch giữa các bên có quan hệ liên kết tương đương với điều kiện trong giao dịch giữa các bên độc lập (các bên không có mối quan hệ liên kết). Thứ hai, nguyên tắc bản chất quyết định hình thức, là nguyên tắc được áp dụng trong quản lý thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch, nhằm phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để xác định bản chất của giao dịch, trên cơ sở đối chiếu với các giao dịch tương đồng, đảm bảo các giao dịch thể hiện đúng bản chất thương mại, kinh tế, tài chính phát sinh. Những phạm trù của 2 nguyên tắc vừa nêu, được đánh giá là phù hợp với nguyên lý và khuyến cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Tại phiên thảo luận ngày 21/2/2019, cho ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần rà soát thêm để mọi quy định khi đưa vào Luật Quản lý thuế đều phải công khai, minh bạch. Các cơ quan liên quan phải phối hợp với nhau khi có khiếu kiện, tránh gây khó khăn cho các tổ chức và cá nhân nộp thuế.

Lan Ngọc

Scroll