• Thứ tư 19/12/2018 13:53

Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ

20/03/2017

(VEN) - Ngày 24/2/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.  

phe duye t hie p di nh tra nh da nh thue hai la n vo i hoa ky

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Catherine A Novell ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ ngày 7/7/2015

Hiệp định và nghị định thư nêu trên đã được hai bên ký kết trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm 2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về cơ bản, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đối tác sẽ giúp đảm bảo việc các nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp thuế hai lần đối với thu nhập từ đầu tư tại Việt Nam, tạo ra cơ chế pháp lý để cơ quan thuế Việt Nam và các đối tác hiệp định trao đổi, xử lý các vấn đề liên quan đến đánh thuế trùng, trốn thuế, tránh thuế đối với các giao dịch qua biên giới, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, là cơ sở pháp lý khuyến khích và bảo hộ các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành kinh doanh và đầu tư ở nước ngoài.

Đối với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam ký với Hoa Kỳ, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn thì có những đặc thù nhất định so với hiệp định tương tự Việt Nam đã ký với các nước trước đó, bởi Hoa Kỳ là một đối tác đầu tư, thương mại lớn và quan trọng của Việt Nam. Theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như các nước khác khi đàm phán ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với họ đều không sử dụng mẫu hiệp định của Liên hợp quốc cũng như của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) mà dựa trên cơ sở mẫu hiệp định của Hoa Kỳ, tức là chấp nhận chính sách hiệp định của Hoa Kỳ ở mức độ nhất định.

Trong đó, Việt Nam chấp nhận quy định về giới hạn hưởng lợi hiệp định để hạn chế tối đa các trường hợp đề nghị hưởng lợi hiệp định của các đối tượng với các giao dịch không có bản chất kinh tế, thương mại thực; hoặc trao đổi thông tin về người nộp thuế một cách toàn diện hơn (kể cả thông tin do ngân hàng nắm giữ) để đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh trong môi trường thuế….

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ, khi hiệp định chính thức có hiệu lực (đợi Hoa Kỳ phê duyệt) sẽ có tác động tích cực đối với triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây sẽ là một khung pháp lý về thuế rõ ràng, chắc chắn và ổn định cho các nhà đầu tư của cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ khi tiến hành kinh doanh, thương mại tại lãnh thổ của nhau, họ sẽ không bị đánh thuế trùng đối với bất kỳ khoản thu nhập từ đầu tư nào.

Các nhà đầu tư là đối tượng cư trú Hoa Kỳ tiến hành đầu tư lâu dài tại Việt Nam sẽ không còn nỗi lo bị đánh thuế hai lần khi chuyển về Hoa Kỳ các khoản thu nhập từ đầu tư tại Việt Nam. Điều này sẽ càng có ý nghĩa trong trường hợp Hoa Kỳ thực thi các cải cách trong chính sách thuế quốc tế không cho phép hoãn thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp Hoa Kỳ khác tham gia các giao dịch kinh doanh, thương mại ngắn hạn tại Việt Nam cũng sẽ chỉ phải nộp thuế tại một nơi là Hoa Kỳ hoặc nộp ở Việt Nam căn cứ tùy theo tính chất giao dịch. Các doanh nghiệp Việt Nam khi tiến hành đầu tư vào Hoa Kỳ sẽ được áp dụng mức thuế suất giảm rất nhiều (từ 5-10%) đối với các khoản thu nhập từ đầu tư tại Hoa Kỳ mà hiện tại đang phải chịu mức thuế suất khấu trừ tại nguồn lên đến 30%.

Theo Bộ Tài chính, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ áp dụng trực tiếp sau khi có hiệu lực. Mặc dù được đàm phán trên cơ sở mẫu hiệp định của Hoa Kỳ, nhưng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, phần lớn các điều khoản đều dựa trên mẫu hiệp định của OECD (là mẫu Việt Nam đã đàm phán với nhiều quốc gia OECD). Còn các nội dung riêng có của mẫu Hoa Kỳ được Việt Nam đàm phán và chấp nhận dựa trên cơ sở không trái với luật pháp và quy định hiện hành trong nước, nên việc áp dụng hiệp định có thể dựa vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong nước liên quan đến vấn đề này. Một số nội dung riêng của hiệp định Bộ Tài chính sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo hiệp định có hiệu lực thi hành từ phía Hoa Kỳ, Bộ Tài chính sẽ giao cho Tổng cục Thuế gửi văn bản đến cục thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước thông báo thời hạn hiệu lực của hiệp định và các văn bản hướng dẫn bổ sung cũng như văn bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt của hiệp định; Tổng cục Thuế và các cục thuế địa phương phải thông báo cho người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý về các nội dung này. Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu Tổng cục Thuế chuẩn bị các tài liệu tuyên truyền và tập huấn về hiệp định để phổ biến tới các công chức thuế và người nộp thuế có liên quan...

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll