• Thứ sáu 20/09/2019 02:55

Quảng Ninh: Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ

21/04/2019

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn sẽ đáp ứng khoảng 30% và đến năm 2025 đáp ứng 50% nhu cầu sản xuất trong tỉnh.  

Ưu tiên CNHT dệt may và cơ khí

Mục tiêu phát triển CNHT của tỉnh Quảng Ninh nằm trong Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2025 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Kế hoạch phát triển CNHT của địa phương ban hành dựa trên tiềm năng, lợi thế cạnh tranh trong phát triển CNHT của tỉnh và mục tiêu chương trình phát triển CNHT của Chính phủ tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/2/2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 2025; Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017 về việc ban hành quy chế quản lý và thực hiện chương trình phát triển CNHT. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh xác định, mục tiêu phát triển CNHT giai đoạn 2019-2025 tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu là CNHT cho ngành dệt may và CNHT cho ngành cơ khí.

quang ninh tap trung phat trien cong nghiep ho tro
Năm 2025, ngành CNHT tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đáp ứng 50% nhu cầu sản xuất công nghiệp trên địa bàn

Đối với ngành dệt may, địa phương tập trung phát triển các sản phẩm CNHT phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu và phụ liệu, đáp ứng đầu vào cho các doanh nghiệp (DN) dệt may trên địa bàn tỉnh; phát triển Khu CNHT dệt may tỉnh Quảng Ninh (trên cơ sở khu công nghiệp (KCN) Texhong Hải Hà) thành Trung tâm CNHT dệt may khu vực phía Bắc.

Với CNHT trong ngành cơ khí, chế tạo, địa phương tập trung nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm ngành đúc, gia công kim loại, khuôn mẫu, nhiệt luyện, luyện kim… đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư hình thành Khu CNHT chuyên sản xuất, chế tạo ra những sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, CNHT có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường (khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn II); các lĩnh vực hỗ trợ công nghiệp đóng tàu, gồm: Công nghiệp chế tạo (CNCT) động cơ, CNCT xích neo; CNCT thiết bị bơm; công nghiệp sản xuất hộp số và hệ thống truyền động tàu thủy; CNCT thiết bị nội thất phương tiện vận tải; công nghiệp sản xuất cấu kiện thép và dây điện; công nghiệp sản xuất cấu kiện phi tiêu chuẩn, sản xuất các sản phẩm cơ khí điện máy, cáp điện…

Thực hiện 2 giai đoạn

Thời gian thực hiện Kế hoạch phát triển CNHT sẽ chia thành 2 giai đoạn, từ 2019-2020 và 2021-2025. Trong đó, giai đoạn 2019-2020 sẽ tập trung vào 4 nội dung chính, bao gồm: Thứ nhất, kết nối, hỗ trợ DN CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, DN trong và ngoài nước tham gia vào phát triển CNHT. Thứ hai, hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất. Thứ ba, hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở đào tạo với DN. Trong nội dung này, dự kiến, sẽ có khoảng 20 DN được hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ tư, hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu. Thứ năm, xây dựng trang thông tin về CNHT, nhằm công bố thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và xuất bản ấn phẩm về CNHT, khảo sát và cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu DN sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh và sản phẩm CNHT trên địa bàn, cung cấp thông tin cung-cầu thị trường sản phẩm CNHT và các chính sách CNHT.

Giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kế hoạch phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Kết nối, hỗ trợ DN CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào CNHT; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản lý, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản trị sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và vận hành trang thông tin về CNHT.

Để thực hiện thành công Kế hoạch phát triển CNHT, hàng năm, Sở Công Thương Quảng Ninh sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

Theo đó, sẽ tập trung các nguồn ngân sách địa phương, lồng ghép thêm các nguồn vốn ngân sách khác từ các chương trình xúc tiến đầu tư, Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh, nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại và nguồn kinh phí hỗ trợ từ Chương trình phát triển CNHT của trung ương để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch, nhằm thúc đẩy CNHT trên địa bàn tỉnh đạt mục tiêu đề ra.

Bên cạnh các nguồn kinh phí trên, tỉnh sẽ huy động thêm các nguồn vốn từ các nhà tài trợ, nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động phát triển CNHT; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và nguồn vốn ODA.

Linh Đan

Scroll