• Thứ năm 21/03/2019 07:21

Quyết liệt thu hồi nợ thuế

10/04/2017

(VEN) - Tình hình nợ thuế có dấu hiệu gia tăng ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cơ quan thuế quyết liệt thực hiện công tác đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế với các trường hợp quá hạn theo quy định.

quye t lie t thu ho i no thue

Theo Tổng cục Thuế, chỉ tính riêng tháng đầu năm 2017, số tiền thuế nợ ngân sách nhà nước trên toàn quốc đã tăng thêm 4.457 tỷ đồng (tăng 6%) so với thời điểm cuối tháng 12/2016. Tại Hà Nội, kể từ đầu năm 2017 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã 4 lần phải công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, lần gần đây nhất là công khai 262 đơn vị nợ thuế, phí với tổng số nợ lên đến trên 2.203 tỷ đồng. Không chỉ ở Hà Nội, Tổng cục Thuế cho biết, hầu hết (53/63) địa phương trên cả nước đều có phát sinh số nợ thuế tăng ngay từ đầu năm, thậm chí có trên 20 địa phương đến nay số tiền nợ thuế sẽ phải thu đã tăng thêm hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 13/3/2017, Tổng cục Thuế đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo các cục thuế phải phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế cho từng đầu mối, từng cán bộ thuộc bộ phận quản lý và cưỡng chế nợ thuế, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện các biện pháp thu nợ thuế theo địa chỉ từng doanh nghiệp, từng tổ chức có số thuế nợ. Các cục thuế địa phương phải rà soát, xác định chính xác số tiền thuế nợ của từng doanh nghiệp có số thuế nợ từ 10 triệu đồng trở lên và thực hiện ngay các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế, công khai thông tin các đối tượng nợ đọng thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các cục thuế phải gắn trách nhiệm người được giao nhiệm vụ phân loại nhóm nợ, số người nợ, số thuế còn nợ đọng cũng như trách nhiệm đôn đốc, thu nợ. Đối với các khoản thuế nợ chờ xử lý, nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, cục trưởng các cục thuế phải chỉ đạo các bộ phận kê khai, thanh tra, kiểm tra… phối hợp với bộ phận quản lý nợ để giải quyết kịp thời nhằm giảm tổng số tiền thuế nợ và chuẩn hoá dữ liệu nợ thuế. Các khoản nợ không có khả năng thu hồi thì hướng dẫn người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, xóa tiền thuế, tiền phạt đối với các khoản thuế nợ không có khả năng thu theo đúng quy định. Nếu vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục hồ sơ, không đáp ứng các điều kiện để xóa nợ thuế thì tập hợp, báo cáo Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ... nhằm giải quyết dứt điểm các khoản nợ chờ xử lý trước ngày 30/4/2017.

Tổng cục Thuế lưu ý các khoản thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày đã hết thời hạn gia hạn, cơ quan thuế phải cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản theo quy định. Nếu cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản quá 30 ngày mà đối tượng chưa nộp, hoặc nộp chưa đủ thì tiếp tục cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng. Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị được sử dụng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí hoặc đảm bảo duy trì sản xuất kinh doanh liên tục thì các cục thuế tiếp tục tạo điều kiện cho người nộp thuế được sử dụng hóa đơn lẻ theo đúng quy định.

Bên cạnh triển khai các biện pháp thu nợ thuế, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế tăng cường kiểm tra nội bộ việc thực hiện quản lý và cưỡng chế nợ thuế; rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý và thu nợ thuế phù hợp với tình hình thực tiễn…. Mục tiêu Tổng cục Thuế đặt ra là đến cuối tháng 12/2017, tổng số nợ thuế trên tổng thu ngân sách nhà nước năm 2017 không vượt quá 5% và không để nợ mới phát sinh.

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll