• Thứ sáu 10/07/2020 10:43

Thừa Thiên - Huế: Nới điều kiện hỗ trợ

26/09/2019

Quy mô sản xuất nhỏ, năng lực tài chính yếu khiến nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế không đáp ứng được điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ của chương trình khuyến công, do vậy việc nới các điều kiện được đánh giá là rất cần thiết.  

Theo số liệu từ Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế, tổng kinh phí khuyến công của tỉnh giai đoạn 2015-2019 là 11,207 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được tập trung hỗ trợ cho các cơ sở CNNT đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; đào tạo nghề; quy hoạch cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) và làng nghề… Qua 5 năm, đã có gần 100 đề án được triển khai, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh như: Chế biến nông-lâm-thủy-hải sản, cơ khí, vật liệu không nung, ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống...

Ngoài các đề án thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh và khuyến công quốc gia, hàng năm, UBND các huyện và thị xã cũng bố trí khoảng 1,5 tỷ đồng kinh phí cho hoạt động khuyến công.

thua thien hue noi dieu kien ho tro
Tổng kinh phí khuyến công của tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2015-2019 là 11,207 tỷ đồng

Dù được đầu tư nguồn kinh phí lớn, tuy nhiên theo đại diện Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế, quá trình triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công trên địa bàn vẫn bộc lộ vướng mắc. Cụ thể, đối với đề án khuyến công quốc gia, các quyết định giao kế hoạch khuyến công của Bộ Công Thương đều giao cho trung tâm khuyến công tỉnh thực hiện, trong khi đó kinh phí khuyến công chỉ hỗ trợ một phần, phần còn lại là của các đơn vị phối hợp, đơn vị thụ hưởng, việc quyết định đầu tư các hạng mục là do các doanh nghiệp (DN). Do đó, trung tâm khuyến công trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đề án rất thụ động và gặp nhiều khó khăn.

Việc xây dựng, hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức thực hiện và nghiệm thu, thanh, quyết toán các đề án luôn gặp trở ngại do nhận thức của đơn vị thực hiện và các đơn vị liên quan về công tác khuyến công chưa cao.

Các DN có hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủ công truyền thống là những đối tượng cần thiết được hỗ trợ từ chương trình khuyến công để khôi phục và phát triển nghề truyền thống nhưng rất khó tiếp cận được nguồn vốn.

Trước những khó khăn được chỉ ra, Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế đã xây dựng và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Theo đó, Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh nâng mức hỗ trợ trong hoạt động khuyến công cho các nội dung như đầu tư ứng dụng thiết bị tiến tiến, xây dựng mô hình trình diễn để khuyến khích các DN đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Về nội dung hỗ trợ cho các sản phẩm của đơn vị được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu, đề nghị hỗ trợ khi đơn vị tổ chức đầu tư mở rộng sản xuất mà không cần quy định chặt chẽ phải là thiết bị tiên tiến.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách của trung ương và địa phương về chương trình khuyến công đến tận cơ sở sản xuất CNNT. Tổ chức các buổi hội thảo, lớp tập huấn, nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác khuyến công cho cán bộ khuyến công từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công, nhằm triển khai các hoạt động khuyến công có hiệu quả.

Từng bước hoàn thiện Quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình khuyến công; thực hiện niêm yết công khai quy định hồ sơ, thủ tục theo hướng đơn giản hoá thủ tục và thực hiện cải cách hành chính; mẫu hoá các hồ sơ thủ tục từ khi triển khai đến nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương… nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị thực hiện và thụ hưởng.

Bùi Việt

Scroll