• Thứ tư 19/06/2019 17:12

Thuế tài sản cần phù hợp thực tiễn Việt Nam

23/07/2018

Tại Hội thảo “Thuế tài sản và gợi ý chính sách” do Viện Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tổ chức mới đây, các chuyên gia khuyến nghị, xây dựng chính sách thuế tài sản (TTS) cần phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam.  

thue tai san can phu hop thuc tien viet nam
Thuế tài sản liên quan đến nhà, đất cần rõ ràng, minh bạch

Để chuẩn bị cho Dự án TTS trình Chính phủ bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật 2018, Bộ Tài chính đã và đang tiến hành nghiên cứu, điều tra, khảo sát và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và công chúng. Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là một dự án luật có quan hệ tới cá nhân, tổ chức, kể cả kinh doanh và không kinh doanh, việc Bộ Tài chính lấy ý kiến các bên liên quan từ sớm trước khi trình Chính phủ đề cương chi tiết là một việc làm đáng hoan nghênh, nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, minh bạch quá trình hình thành chính sách và thu hút sự tham gia của công chúng.

Theo Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính), kinh nghiệm của một số nước về chính sách TTS cho thấy, TTS chỉ nên áp dụng với nhà, đất (thay thế thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung thêm thuế đối với nhà), có miễn, giảm đối với nhà, đất là tài sản công; nhà, đất sử dụng cho mục đích tôn giáo, phúc lợi công cộng… Các khoản thu khác đối với tài sản (lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất…) vẫn giữ nguyên theo các quy định hiện hành.

Nhiều chuyên gia cho rằng, thuế nói chung và TTS nói riêng là công cụ chính sách nhà nước sử dụng để thu ngân sách, sau đó điều tiết nguồn thu cho các hoạt động quản lý xã hội. Chính sách TTS là cần thiết, nhằm điều chỉnh các khoản thu nhập, hướng đến bảo đảm công bằng xã hội... Vấn đề là, cần giải trình rõ ràng, minh bạch để người dân, doanh nghiệp, các chủ thể có liên quan biết rõ về nguồn thu đó, đối tượng nào nộp thuế và đối tượng nào không phải nộp, nhà nước sẽ sử dụng nguồn thu TTS như thế nào, người nộp TTS sẽ được hưởng những lợi ích gì từ việc đóng thuế cho nhà nước.

Luật sư Trương Thanh Đức - Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty luật BASICO - cho rằng: Nếu nhà nước đánh TTS thì cần phải tiếp cận từ góc độ toàn bộ tài sản, sau đó mới loại trừ tài sản nào phải nộp thuế, tài sản nào không phải nộp. Luật sư Trương Thanh Đức kiến nghị, việc đánh TTS chỉ đánh vào người có khả năng nộp thuế, miễn thuế cho người nghèo, chỉ đánh vào một số loại tài sản có giá trị lớn và đánh thuế luỹ tiến với khởi điểm thấp, cộng dồn nhà, đất khi đánh thuế.

Ông Trần Như Trung - Chủ tịch Công ty cổ phần TR2 International - cho rằng: TTS cần phải làm rõ quyền lợi người đóng thuế nhận được. Chẳng hạn, trường hợp tài sản (đất) thuộc diện phải nộp thuế, nhưng chưa được cấp “sổ đỏ”, thì nhà nước có công nhận quyền sử dụng đất cho người nộp thuế hay không? Nếu không nhà nước không tạo điều kiện cho những trường hợp này trong việc công nhận quyền sử dụng đất mà vẫn đánh TTS thì thật sự là không hợp lý.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng - Cố vấn chính sách của RED – kiến nghị: Để Luật thuế Tài sản đi vào đời sống, nhận được sự đồng thuận của người dân, cần phải tạo điều kiện cho họ tham gia ý kiến vào các dự thảo, hệ thống thuế phải đảm bảo hành thu không quá tốn kém và phù hợp với khả năng quản lý. Cần phải có cơ sở dữ liệu chính xác, cơ quan quản lý phải biết được các cá nhân có bao nhiêu tài sản, trị giá mỗi tài sản đó là bao nhiêu... thì mới thu được TTS.

Lan Ngọc

Scroll