• Thứ hai 21/01/2019 11:46

Tiếp tục phổ biến, hướng dẫn thực thi các DTA

31/12/2016

(VEN) - Để loại bỏ đánh thuế trùng trong thương mại quốc tế, khuyến khích hoạt động đầu tư xuyên quốc gia..., các nước trong đó có Việt Nam đã ký kết các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (DTA). Tổng cục Thuế đã và đang tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực thi DTA Việt Nam đã ký kết.  

tie p tu c pho bie n huo ng da n thu c thi ca c dta

Đặc thù của mỗi quốc gia đều có thể chế, chính sách phát triển khác nhau, nên việc trên thế giới có nhiều thể chế kinh tế, chính sách thuế khác nhau, dẫn tới một khoản thu nhập của một người nộp thuế có thể bị đánh thuế 2 lần tại hai nước khác nhau là điều rất khó tránh khỏi. Trong đó, có thể có 2 hay nhiều nước đều đánh thuế trên thu nhập toàn cầu của cùng một người nộp thuế; một doanh nghiệp hay cá nhân là đối tượng cư trú của nước này nhưng có thu nhập phát sinh ở nước khác, do bị đánh thuế trùng nên có thể vừa phải nộp thuế (trên thu nhập toàn cầu) tại nước nơi các đối tượng này cư trú, vừa phải nộp thuế đối với khoản thu nhập phát sinh tại nước mà đối tượng này không là đối tượng cư trú.

Để khắc phục những bất cập nêu trên và nhằm thúc đẩy luân chuyển các dòng vốn đầu tư, hàng hóa, tạo thuận lợi thương mại, nhiều nước đã đồng thuận ký kết các hiệp định DTA song phương. Mục đích của các DTA là để tránh đánh thuế trùng đối với một khoản thu nhập chịu thuế của người nộp thuế; ngăn ngừa trốn thuế các loại thuế thu nhập và tài sản; phân chia quyền đánh thuế với một số khoản thu nhập của các đối tượng liên quan cũng như ngăn ngừa trốn thuế đối với một số loại thu nhập và tài sản; loại bỏ một rào cản về thuế làm hạn chế các hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại… toàn cầu; trao đổi thông tin cũng như trợ giúp quản lý hành chính thuế giữa các nước ký kết.

Tính đến nay, Việt Nam đã ký kết DTA với 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Để thực hiện các hiệp định này, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản giải thích nội dung các điều khoản có liên quan, hướng dẫn các thủ tục áp dụng DTA tại Việt Nam. Trong đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 205/2013/TT-BTC; Thông tư 156/2013/TT-BTC; Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thủ tục áp dụng các hiệp định DTA….

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, hiện nay cơ chế kê khai thuế đã chuyển từ việc cơ quan thuế thông báo nghĩa vụ thuế cho đối tượng nộp thuế sang cơ chế người nộp thuế tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm đối với việc kê khai và nộp thuế. Do đó, cơ quan thuế không thực hiện việc thông báo cũng như đưa ra quyết định miễn, giảm thuế đối với các hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế theo các DTA. Người nộp thuế tự kê khai, tự nộp thuế và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai, nộp thuế hay không nộp thuế vào ngân sách nhà nước dựa trên cơ sở hồ sơ khai thuế của mình. Theo phân cấp quản lý thuế thì hiện nay, Tổng cục Thuế cũng không còn trực tiếp xử lý các hồ sơ thuế áp dụng các hiệp định DTA và các ưu đãi thuế theo các điều ước quốc tế Việt Nam tham gia, mà việc này do các cục thuế địa phương trực tiếp xử lý.

Chính vì vậy, để tạo thuận lợi cho việc nắm bắt thông tin về DTA, tra cứu các trường hợp và các thủ tục áp dụng DTA, Tổng cục Thuế đã đăng tải công khai toàn bộ thông tin DTA trên trang thông tin điện tử của ngành (www.gdt.gov.vn). Tổng cục Thuế cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục cập nhật danh sách và nội dung các DTA đã ký kết cũng như các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế về các DTA trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

Về cơ bản, các DTA Việt Nam ký kết thường có các thỏa thuận về nguyên tắc, biện pháp phân chia, xác định thẩm quyền đánh thuế của từng nước ký kết như: Xác định quyền đánh thuế của nước nơi phát sinh thu nhập đối với một số khoản thu nhập của đối tượng không cư trú; giới hạn mức thuế suất đánh trên một số khoản thu nhập từ đầu tư gián tiếp (tiền lãi cổ phần, lãi từ tiền cho vay, tiền bản quyền) và phí dịch vụ kỹ thuật của đối tượng không cư trú tại nước nơi phát sinh thu nhập; cho khấu trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài vào số thuế phải nộp tại nước cư trú (với điều kiện đã nộp thuế tại nước ngoài là đúng quy định của luật sở tại và DTA có liên quan); ngăn ngừa việc trốn lậu thuế thông qua tăng cường trao đổi thông tin về đối tượng nộp thuế giữa các bên ký kết…

Lan Ngọc

Mới nhất
Scroll