• Thứ hai 20/05/2019 18:42

Tổng công ty Điện lực miền Nam: Sớm xóa bỏ tình trạng câu phụ điện

04/06/2018

Ngành điện phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ xóa bỏ hình thức câu phụ, bán điện trực tiếp đến từng hộ qua công tơ chính của ngành. Triển khai kế hoạch này, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang tiến hành thay thế toàn bộ các công tơ câu nối kết hợp với xây dựng hệ thống cung cấp điện nông thôn theo đúng tiêu chí.

tong cong ty dien luc mien nam som xoa bo tinh trang cau phu dien
Nhân viên Điện lực Châu Thành, Hậu Giang lắp điện kế trực tiếp cho hộ dân

Hiện nay, trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam, nhiều xã vùng sâu, cù lao trên sông, vùng đồng bào dân tộc, khu kháng chiến cũ... người dân sinh sống không tập trung, lưới điện hạ thế chưa đến được, người dân vẫn đang sử dụng điện qua đường dây câu đuôi, giá điện tự thỏa thuận với chủ công tơ điện. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện, mất mỹ quan. Mặt khác, việc câu nối làm tổn thất điện lớn nên mỗi hộ phải trả tiền điện cao hơn. Trước thực trạng này, EVN SPC đã xây dựng kế hoạch đầu tư lưới điện giai đoạn 2017-2020 để đầu tư cho vùng sâu, vùng lõm chưa có điện, xóa câu đuôi khu vực nông thôn; đồng thời, xây dựng hệ thống điện theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Trong hai năm 2016 - 2017, EVN SPC bố trí 295 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư xây dựng và chi phí sản xuất, kinh doanh điện để xóa 153.212 hộ sử dụng điện qua câu phụ. Theo tính toán của tổng công ty, để xóa hết các hộ câu phụ, trong hai năm 2019 - 2020, EVN SPC cần bố trí nguồn vốn đầu tư khoảng 5.800 tỷ đồng để xóa câu phụ cho trên 200.000 hộ còn lại.

Để đạt được mục tiêu xóa hết hộ câu phụ đến cuối năm 2020, EVN SPC đang nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ các dự án đầu tư cấp điện cho khu vực nông thôn, đặc biệt là hoàn thành các dự án trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định 2081 của Chính phủ.

Đặc biệt, EVN SPC đang tích cực tìm kiếm nguồn vốn khoảng 5.700 tỷ đồng để thực hiện đầu tư các công trình. Ngay trong năm 2018, EVN SPC dự kiến bố trí khoảng 194 tỷ đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và chi phí sản xuất, kinh doanh để phân bổ bổ sung cho các công ty điện lực thực hiện xóa câu phụ có suất đầu tư thấp để tiếp tục xóa 49.130 hộ câu phụ có suất đầu tư thấp dưới 4 triệu đồng/hộ.

Tuy nhiên, đến hết năm 2018, các khu vực xóa câu phụ chi phí thấp sẽ không còn nữa và suất đầu tư cho các hộ câu phụ còn lại phải xóa trong các năm 2019-2020 rất lớn, từ 40-50 triệu đồng/hộ, dẫn đến khó khăn trong tự cân đối nguồn vốn của tổng công ty.

EVN SPC đang tích cực tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, cơ chế để hoàn thành đúng kế hoạch xóa câu đuôi và cung cấp điện trực tiếp cho người dân vào cuối năm 2020

Đình Hoàng

Mới nhất
Scroll