• Thứ sáu 19/08/2022 00:49

Trà Vinh: Nâng “chất” khuyến công 

25/09/2020

Hoạt động khuyến công đã giúp nhiều doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh Trà Vinh phát huy năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần quan trọng phát triển kinh tế địa phương.

Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Trà Vinh (Sở Công Thương Trà Vinh), giai đoạn 2015 - 2020, trung tâm đã tổ chức thực hiện 39 đề án, kinh phí hỗ trợ 3,655 tỷ đồng. Trong đó, vốn quốc gia 0,6 tỷ đồng/3 đề án; nguồn địa phương 3,055 tỷ đồng/36 đề án, với tổng vốn đầu tư đối ứng của doanh nghiệp gần 12,86 tỷ đồng, tạo việc làm cho lao động địa phương với mức thu nhập từ 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, hoạt động khuyến công đã giúp doanh nghiệp CNNT từng bước thay đổi phương pháp sản xuất truyền thống, bán thủ công - quy trình sản xuất cũ, tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

nang chat khuyen cong
Trà Vinh ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp nông thôn

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến vào quá trình sản xuất còn giúp doanh nghiệp CNNT nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, kiểm soát tốt hơn chi phí đầu vào, tiết kiệm thời gian lao động, từ đó giúp giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp...

Việc triển khai đồng bộ các hoạt động khuyến công đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Các doanh nghiệp có nhận thức tích cực về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại đối với phát triển CNNT; nhiều hoạt động hỗ trợ luôn được quan tâm cải thiện theo hướng sâu sát với nhu cầu của doanh nghiệp, đúng ngành nghề, đối tượng thụ hưởng. Đa số doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo nhiều việc làm mới và gia tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Nhiều doanh nghiệp được tư vấn mở rộng sản xuất, sản phẩm đầu ra có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định.

Tuy nhiên, hoạt động khuyến công vẫn còn nhiều hạn chế do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đa phần nhỏ và siêu nhỏ nên khả năng hình thành doanh nghiệp đầu mối thu gom và phân phối rất ít, thị trường đầu ra hạn chế, chưa có thị trường xuất khẩu ổn định, phần lớn tiêu thụ qua khâu trung gian, dẫn đến lợi nhuận thấp, khả năng tích lũy vốn phục vụ tái đầu tư hạn chế, công tác tổ chức triển khai hoạt động sản xuất sạch hơn, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn khó khăn… đã ảnh hưởng đến công tác phối hợp triển khai đề án.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khuyến công, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2923/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 với tổng nguồn kinh phí thực hiện trên 40,8 tỷ đồng; trong đó, nguồn huy động các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đầu tư trên 21 tỷ đồng, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 18,3 tỷ đồng.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương Trà Vinh đã hỗ trợ máy móc, thiết bị cho 9 đề án khuyến công với kinh phí gần 1 tỷ đồng, các đề án tập trung chủ yếu vào ngành chế biến nông sản, thủy sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ…

Thu Trang

dam-ca-mau-pvcfc-2022
Mới nhất
Scroll