• Chủ nhật 07/06/2020 12:43
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:

Tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

21/02/2020

20 năm là chặng đường mà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) xây dựng và phát triển,thực sự trở thành một công cụ hữu hiệu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần tích cực đảm bảo an toàn hoạt động và củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD).  

Có thể nói, năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt, là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của BHTGVN.Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các bộ, ngành liên quan cũng như công sức, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động toàn hệ thống, BHTGVN đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện các chính sách BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN thông qua công tác theo dõi, kiểm tra chuyên sâu và đề xuất phương án xử lý đối với các Quỹ tín dụng nhân dân(QTDND) yếu kém…

Báo cáo của BHTGVN cho thấy trong năm 2019, BHTGVN đã từng bước đổi mới, triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

Đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, BHTGVN đã tập trung nghiên cứu hoàn thành Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật BHTG, đề xuất sửa đổi Luật BHTG để BHTGVN tham gia sâu và hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD; tham gia góp ý sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới hoạt động BHTG.Đồng thời, hoàn thiện Đề án Phí BHTG phân biệt, xây dựng Báo cáo đánh giá khả năng áp dụng phí BHTG phân biệt tại Việt Nam để báo cáo Thống đốc NHNN; hoàn thành dự thảo lần 6 Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện chiến lược để triển khai thực hiện ngay sau khi chiến lược được phê duyệt.

tu hao don nhan huan chuong lao dong hang nhi
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho BHTGVN

Các nghiệp vụ BHTG đã được BHTGVN triển khai có hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2019, có 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.182 QTDND và 4 tổ chức tài chính vi mô. Trong năm 2019, BHTGVN thực hiện cấp mới 1 chứng nhận, cấp lại 3 chứng nhận và cấp 576 bản sao chứng nhận tham gia BHTG, thu hồi 1 chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG. Nhìn chung công tác cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

BHTGVN đã thực hiện tốt công tác quản lý thu phí BHTG, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc về việc tính và nộp phí BHTG;thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định đối với một số tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt.Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tính đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã được đầu tư gần 57.000 tỷ đồng, tăng gần 21% so với năm 2018. Doanh thu hoạt động đầu tư vốn đối với các khoản đầu tư đạt gần 102% kế hoạch NHNN giao.

Thực hiện giám sát 100% các tổ chức tham gia BHTG, trong đó BHTGVN tập trung giám sát chuyên sâu để theo dõi, xử lý đối với các QTDND có vấn đề; hoàn thành các báo cáo giám sát chung và giám sát chuyên sâu theo định kỳ đối với các tổ chức tham gia BHTG, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh.

BHTGVN cũng xây dựng và triển khai Đề án tăng cường công tác kiểm tra của BHTGVN đối với tổ chức tham gia BHTG. Trong năm 2019, BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 446 tổ chức tham gia BHTG (gồm: 44 ngân hàng thương mại (NHTM), 400 QTDND, 2 tổ chức tài chính vi mô). Phối hợp với NHNN kiểm tra 15 QTDND, kiểm tra chuyên sâu 6 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, kiểm tra đột xuất, kiểm tra mở rộng 4 NHTM với 292 điểm giao dịch.

Hiện, BHTGVN đang bảo vệ cho khoảng 5,4 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền. Trong năm 2019, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN đã chủ động hoàn thiện các phương án chuẩn bị chi trả tiền bảo hiểm trong trường hợp phát sinh nghĩa vụ chi trả để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền.

BHTGVN cũng đề xuất với NHNN các nội dung liên quan nhằm tăng cường vai trò và sự phối hợp của BHTGVN trong việc giám sát, kiểm tra QTDND, đặc biệt là tham gia hỗ trợ xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Hoạt động thông tin truyền thông được BHTGVN đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; triển khai có hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân, đặc biệt là người gửi tiền tại QTDND. Đồng thời, hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường nhằm chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hệ thống BHTG tại Việt Nam.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, BHTGVNđã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.Tại lễ tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của BHTGVN,Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã biểu dương vàtrao Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho BHTGVN và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014-2018.Phó Thống đốc yêu cầu BHTGVN tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng, đặc biệt là niềm tin của người gửi tiền.

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN - khẳng định, BHTGVN sẽ lĩnh hội, quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thống đốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực để hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN: BHTGVN nhận thấy rõ trách nhiệm cũng như nhiệm vụ của mình; đồng thời, xác định được phương hướng cụ thể, những mục tiêu chiến lược và giải pháp, biện pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước và Ban lãnh đạo NHNN giao phó trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngọc Anh

Mới nhất
Scroll