• Thứ bảy 08/05/2021 13:35

VACPA: Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ mới

19/10/2020

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2005-2020) và Đại hội nhiệm kỳ V. Tại đây, VACPA đã thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp đổi mới, phát triển phù hợp với những thay đổi của tình hình trong nước, thế giới hiện nay và tương lai.  

Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, cùng 250 đại biểu đại diện cho gần 2.300 hội viên chính thức của VACPA. Sự kiện đánh dấu sự trưởng thành, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với những cơ hội và thách thức mà VACPA cần vượt qua, nhằm tiếp tục phát triển, hội nhập cùng đất nước và thế giới.

vacpa thong qua muc tieu nhiem vu moi

Được thành lập vào ngày 15/4/2005, VACPA hoạt động với phương châm “Độc lập – Trung thực – Minh bạch; Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của hội viên và VACPA; VACPA hoạt động vì lợi ích hội viên”. Phương châm ấy cũng trở thành kim chỉ nam xuyên suốt 15 năm hoạt động và phát triển của VACPA và cho đến ngày hôm nay.

Trước đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, VACPA luôn nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của hoạt động hội, phải luôn gắn liền với phát triển ngành kiểm toán độc lập nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung. Do đó, ngay từ khi thành lập, VACPA đã xây dựng, phát triển Hội theo mô hình hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế, theo nguyên tắc tổ chức từ trung ương trực tiếp đến từng hội viên. Được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Bộ Tài chính và các đối tác, 15 năm hoạt động, VACPA đã trở thành hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán châu Á – Thái Bình Dương (CAPA), thành viên liên kết của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC)… được IFAC và CAPA đánh giá đạt mức phát triển theo các tiêu chí của một hội nghề nghiệp quốc tế.

15 năm qua, VACPA cũng phát huy tối đa vai trò của một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, hoạt động vì lợi ích của hội viên và sự phát triển chung của nghề kế toán độc lập Việt Nam, đóng góp tích cực vào tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán, công khai minh bạch thông tin tài chính, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, lợi ích của quốc gia và hoạt động kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Hội cũng phát huy năng lực trong việc phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật của Luật Kiểm toán độc lập, Luật kế toán cũng như các chuẩn mực kế toán, kiểm toán. Nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam tiếp cận hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế… Những đóng góp tích cực đó của VACPA đã được các cơ quan nhà nước, hội viên, công ty kiểm toán và tổ chức nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp thừa nhận, đánh giá cao.

Nguyễn Hòa

tap-doan-dau-khi-qgia-chuoi-5-talk
cong-ty-cp-nhien-lie-u-bay-chuoi-5-talk
tcty-tham-do-khai-thac-khi-chuoi-5-talk
dam-ca-mau-pvcfc-chuoi-5-talk
tcty-khi-vn-pv-gas-chuoi-5-tdam
cty-cp-loc-hoa-dau-binh-son-chuoi-5-talk
dam-phu-my-chuoi-5-toa-dam
tcty-dau-vn-pvoil-chuoi-5-talk
tcty-cp-dv-ky-thuat-dau-khi-ptsc-chuoi-5-talk
tap-doan-dlvn-evn-chuoi-5-toa-dam
Mới nhất
tcty-dau-khi-vn-pv-power-moi
tcty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp-dam-phu-my
Scroll