• Chủ nhật 26/05/2019 21:20

Vĩnh Phúc tạo đột phá để phát triển

21/08/2018

(VEN) - Năm 2018, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, song hệ lụy của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế vẫn tiếp tục tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Trong bối cảnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tạo đột phá bằng cách tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế thông qua cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây được coi là tiền đề quan trọng để Vĩnh Phúc tiếp tục hội nhập.

vinh phuc tao dot pha de phat trien
Ông Nguyễn Văn Trì – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (ngồi giữa) cùng đối tác Nhật Bản ký Biên bản ghi nhớ thành lập Japan Desk Vĩnh Phúc

Năm 2017, cùng với cả nước, kinh tế Vĩnh Phúc phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là chính sách vĩ mô về thuế nhập khẩu linh kiện và xe ô tô nguyên chiếc từ 40% vào năm 2016 xuống còn 30% năm 2017… Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng DN, kinh tế – xã hội (KTXH) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP – giá so sánh 2010) ước tăng 7,68% so với năm 2016; thu ngân sách đạt khá; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2018, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu KTXH đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai cụ thể các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công năm 2018 cho các ngành và cấp huyện; ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018 theo từng quý để chỉ đạo điều hành; lãnh đạo tỉnh thường xuyên bám sát cơ sở, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng, vận hành hiệu quả Trung tâm hành chính công của tỉnh và cấp huyện…

Nhờ những giải pháp trên, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế Vĩnh Phúc có những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,61% so với cùng kỳ, trong đó ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,61%; ngành công nghiệp và xây dựng tăng 12%; các ngành dịch vụ tăng 7,4% và thuế sản phẩm giảm 0,27%. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng khá. Vụ đông xuân được mùa. Thu hút vốn đầu tư đạt cao. Các công trình kết cấu hạ tầng KTXH được chú trọng đầu tư. Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ vững. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được quyết liệt chỉ đạo, nhất là đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm phục vụ phát triển KTXH của địa phương.

Thu ngân sách của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 13,77 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so cùng kỳ năm ngoái và đạt 46,5% dự toán năm, trong đó thu nội địa 11,6 nghìn tỷ đồng và đạt 43% dự toán. Về chi ngân sách: UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chi cho các đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm, trong đó ưu tiên cho chi đầu tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ. Thu hút vốn đầu tư 6 tháng đầu năm tăng cao, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 47 dự án, trong đó có 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,59 triệu USD và 20 dự án đầu tư trực tiếp trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,42 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư 129,7 triệu USD cho 16 lượt dự án FDI và 718,34 tỷ đồng cho 7 lượt dự án DDI. Ước tổng vốn đầu tư (bao gồm cả đăng ký mới và tăng vốn) trong 6 tháng đầu năm 2018 các dự án FDI đạt 224,3 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ, đạt 89,7% so với kế hoạch và các dự án DDI đạt 2.146,6 tỷ đồng, tăng 77,1% so với cùng kỳ, đạt 85,8% so với kế hoạch. Lũy kế đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc có trên 290 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là trên 4 tỷ USD; có gần 700 dự án DDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký là gần 70 nghìn tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 95/112 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong đó có 77/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 68,75% tổng số xã trong toàn tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị được triển khai tích cực, trong đó đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2050…

Phát huy kết quả đạt được, những tháng còn lại của năm 2018 và các năm tiếp theo UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt các giải pháp, bao gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phát triển. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường đối thoại giữa DN với chính quyền để lắng nghe và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất cho DN. Tập trung vận hành thật tốt Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và duy trì thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” ở 3 cấp. Chủ động phối hợp trong thực thi nhiệm vụ để thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN hoạt động. Đồng thời với đó, tích cực khai thác các nguồn vốn vay ODA, nguồn ngân sách trung ương, nguồn xã hội hóa; tập trung hỗ trợ các dự án đã ký biên bản ghi nhớ để đảm bảo việc triển khai thuận lợi, đúng các nội dung đã ký kết với nhà đầu tư… tạo nền tảng cơ bản, tạo đột phá đưa Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững.

Đăng Hinh

Scroll