Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất

Xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) giúp doanh nghiệp (DN) tham gia sâu vào chuỗi sản xuất, kinh doanh toàn cầu, Bắc Ninh đã ban hành Quy chế quản lý kinh phí hỗ trợ phát triển CNHT; đảm bảo chi cho những hoạt động do UBND tỉnh quản lý và thực hiện phù hợp với chiến lược, định hướng ở địa phương…

Đây là cơ sở quan trọng, trực tiếp hỗ trợ các tổ chức, DN, cá nhân tham gia vào lĩnh vực CNHT; đồng thời định hướng thành lập trung tâm nghiên cứu, phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ phát triển CNHT, làm đầu mối tổ chức, kết nối, thực hiện các hoạt động phát triển CNHT của địa phương…

Theo quy chế này, mức hỗ trợ 100% cho các khoản chi phí như tổ chức đánh giá, xác nhận năng lực DN CNHT: Chi nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá; chi hội thảo công bố kết quả đánh giá, đánh giá năng lực DN. Mức hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/DN; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho DN CNHT; tư vấn, hỗ trợ DN đầu tư vào lĩnh vực CNHT; đánh giá và công nhận các DN có trình độ, quy mô đáp ứng yêu cầu quốc tế: Chi nghiên cứu xây dựng tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá, chi hội thảo công bố kết quả đánh giá, chi đánh giá năng lực DN. Mức hỗ trợ không quá 7 triệu đồng/DN (thuê chuyên gia trong nuớc). Trường hợp thuê chuyên gia nuớc ngoài, căn cứ mức kinh phí thuê chuyên gia nuớc ngoài do thủ truởng 2 cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chương trình, đề án, nhiệm vụ của chương trình để xác định mức hỗ trợ cho DN…

Lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết, hiện nay ngành công nghiệp của địa phương phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, không chỉ bảo tồn và nhân rộng ngành nghề truyền thống mà còn phát triển thêm nhiều ngành sản phẩm mới. Trong đó, đáng chú ý là ngành điện – điện tử, thu hút được những tập đoàn có danh tiếng trên thế giới như: Samsung (Hàn Quốc); Canon, Sumitomo (Nhật Bản); Foxconn (Đài Loan)… vào đầu tư, làm thay đổi và tạo đột phá cho ngành công nghiệp của tỉnh.

Theo ông Lê Anh Dũng – Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Bắc Ninh: Năm 2017, 2018, được sự giúp đỡ của Tập đoàn SamSung và Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã tiến hành hỗ trợ cải tiến, nâng cao năng lực cho 4 DN trên địa bàn tỉnh và được SamSung Bắc Ninh ký hợp đồng mua sản phẩm của các DN này. Năm 2019, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với SamSung Bắc Ninh kết nối DN có sản phẩm CNHT tham gia vào chuỗi cung ứng cho các DN thuộc Tập đoàn SamSung ở Việt Nam và nước ngoài. Đến nay, trong tổng số 32 DN trong nước làm Vender cấp 1 cho Samsung, Bắc Ninh có 7 DN nhưng chủ yếu là DN cung cấp sản phẩm bao bì, đóng gói có giá trị thấp trong chuỗi giá trị của sản phẩm cuối cùng, việc tìm kiếm DN có khả năng cung ứng được linh phụ kiện còn hạn chế. Các DN hoạt động nhỏ lẻ, trình độ khoa học – công nghệ, quản lý chưa đáp ứng yêu cầu của DN lắp ráp các sản phẩm, chưa có sự liên kết, thiếu thông tin về thị trường, do vậy sự tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm toàn cầu còn chiếm giá trị nhỏ.

Vì vậy, để CNHT của các DN trong nước phát triển, đáp ứng nhu cầu tăng tỷ lệ nội địa của giá trị sản xuất trong giá trị các sản phẩm của các DN FDI trên địa bàn, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ngành Công Thương Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như: Tạo mặt bằng thu hút đầu tư phát triển CNHT, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng 2 cụm CNHT Cách Bi và Tân Chi 2, đảm bảo tiến độ thu hút đầu tư vào năm 2021; tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Samsung khảo sát đánh giá năng lực các DN CNHT, từ đó thực hiện việc tập huấn cải tiến DN nhằm đáp ứng yêu cầu để sản xuất các sản phẩm cung cấp cho Samsung…

Bắc Ninh hiện có hơn 400 DN CNHT, chiếm 10,1% số DN thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong đó, gần 300 DN FDI, với tổng số vốn đầu tư khoảng 3,1 tỷ USD (chiếm 87%) và chiếm 78% giá trị sản xuất. Các DN CNHT đã tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động, trong đó khối DN FDI thu hút trên 70.000 lao động.

Thanh Tâm

Nguồn: kinhtevn.com.vn

2 thoughts on “Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi sản xuất

  1. ziatogel says:

    This is amazing, you’ve really outdone yourself this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this content. I simply had to thank you for creating such outstanding content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

  2. ziatogel says:

    Wow, you’ve done an outstanding job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for creating such incredible content with us. Your dedication and talent are truly remarkable. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *