Bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Bắc Ninh tự hào là nơi khởi nguồn Dân ca Quan họ Bắc Ninh với 31/44 làng Quan họ gốc và nhiều làng Quan họ thực hành, những năm gần đây, thành phố Bắc Ninh không ngừng nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bước vào giai đoạn mới, ngoài cơ chế, chính sách và các chương trình hành động chung của tỉnh, thành phố Bắc Ninh cũng dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Các hoạt động truyền dạy, phục dựng không gian diễn xướng truyền thống, tuyên truyền quảng bá… luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền để huy động nhân dân hưởng ứng, tham gia ngày càng đông đảo, sâu rộng.

Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được xác định là đa dạng hóa hình thức tuyên truyền quảng bá di sản, Thành phố triển khai xây dựng biểu trưng văn hóa Quan họ, sổ tay du lịch, tập gấp, tổ chức các chương trình giao lưu, hát canh Quan họ, kết hợp Dân ca Quan họ với âm nhạc đương đại, các chương trình biểu diễn nghệ thuật… Xây dựng chuyên trang, chuyên mục về văn hóa Quan họ trên Website Thành uỷ, Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh thành phố, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng định kỳ hàng quý chương trình giao lưu Canh hát Quan họ đêm Rằm…

Thành phố cũng quan tâm mở rộng các hình thức truyền dạy tại 31 làng Quan họ gốc và các CLB Quan họ thực hành. Hàng năm, thành lập và duy trì hoạt động của các CLB Quan họ măng non, khơi dậy sự chủ động sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các nghệ nhân, liền anh, liền chị trong việc trao truyền và tổ chức phong phú các hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng; duy trì chương trình dạy hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh cho học sinh các cấp; mở lớp dạy hát Quan họ cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tại cộng đồng và các CLB, đội văn nghệ cơ sở.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn và tạo điều kiện để các đơn vị, CLB văn nghệ tổ chức đa dạng hoạt động bảo tồn di sản văn hóa Quan họ. Hàng năm, mỗi phường phát triển từ 1-2 CLB Quan họ, phấn đấu toàn thành phố có khoảng 40 CLB Quan họ thực hành vào năm 2025; tiếp tục duy trì hoạt động giao lưu giữa các làng kết chạ, định kỳ tổ chức “Canh hát Quan họ đêm Rằm” tại nhà chứa; tổ chức Liên hoan các CLB Quan họ, biểu diễn Quan họ trên thuyền…

Để tạo không gian diễn xướng, mở rộng môi trường thực hành di sản, thành phố Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2025, 100% làng Quan họ gốc có quy hoạch quỹ đất xây dựng Nhà chứa Quan họ; mỗi năm xây dựng ít nhất 1 công trình Nhà chứa Quan họ, bảo đảm cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thiết chế này hoạt động hiệu quả. Trước mắt, sẽ tập trung đầu tư xây dựng ở các phường Hòa Long, Vạn An, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Võ Cường, Khắc Niệm, Khúc Xuyên, Phong Khê.

Nhằm tiếp tục mang đến sức sống mới cho di sản, thành phố Bắc Ninh luôn khuyến khích, động viên và trân trọng những thể nghiệm mới, các sáng tạo nghệ thuật mang âm hưởng Dân ca Quan họ. Bởi đó là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định giá trị trường tồn của Quan họ vừa bồi đắp, thăng hoa, làm giàu hơn di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trải qua thời gian, các thế hệ người dân Bắc Ninh nâng niu gìn giữ, truyền dạy và chắp cánh cho những làn điệu Quan họ lan tỏa, bay cao, vươn ra khắp cả nước, đến với bạn bè quốc tế.

Ngày 30/9/2009, hình thức diễn xướng văn hoá dân gian Quan họ đã được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là niềm tự hào và là động lực to lớn để Dân ca Quan họ tiếp tục phát triển vượt qua ranh giới quốc gia và lan toả rộng rãi

Nguồn: kinhtevn.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *