Hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho phụ tải tăng cao vào mùa khô

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp của Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam ưu tiên huy động nguồn phát để đảm bảo cung cấp đủ điện cho khu vực TP. Hồ Chí Minh vào cao điểm mùa khô.

Khả năng dự phòng cao

Theo dự báo, nhu cầu phụ tải trong năm 2018 của TP. Hồ Chí Minh gia tăng, sản lượng điện thương phẩm đạt từ 24,2 tỷ kWh, ước tăng khoảng 5,71% so với thực hiện năm 2017; công suất cực đại ước đạt 4.141 MW, tăng 7,05% so với cùng kỳ.

Hệ thống điện cấp cho các phụ tải khu vực thành phố bao gồm: Trạm biến áp 500kV với tổng công suất lắp đặt là 6.300 MVA; trạm biến áp 220kV với tổng công suất lắp đặt 9.250 MVA; trạm biến áp 110kV, tổng công suất lắp đặt 7.466 MVA; lưới điện truyền tải 220/110kV với tổng công suất truyền tải 7.893 MW; lưới điện phân phối 22kV gồm 26.290 trạm biến thế với công suất lắp đặt là 11.713 MVA và 603 tuyến dây – 6.654 km đường dây, với hệ số mang tải bình quân của trạm là 65%. Đến nay, tất cả các tuyến dây trung thế đều đã được kết nối mạch vòng, đảm bảo khả năng chuyển tải linh hoạt (đảm bảo tiêu chí n-1). Ngoài ra còn khoảng 12.300km đường dây lưới điện hạ thế 0,4kV, đảm bảo cung cấp điện cho 100% khách hàng là hộ dân, kể cả tại các vùng xa xôi nhất trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Với năng lực trên, hệ thống điện thành phố có khả năng dự phòng cao (đối với lưới 220kV là 58%; lưới 110kV là 48% và lưới điện 22kV là 67%).

Không cắt điện khi thi công sửa chữa

Dự kiến trong mùa khô năm 2018, nhu cầu phụ tải cao điểm lên đến 76,6 triệu kWh/ngày, tăng 3% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng công ty đã xây dựng phương thức vận hành lưới điện tối ưu, không để xảy ra tình trạng đầy, quá tải kéo dài trên lưới điện cao, trung, hạ thế trong mùa khô năm 2018. Tổng công ty cùng với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam thống nhất về phương thức vận hành lưới điện 110kV, đặc biệt là đảm bảo trạm biến áp 220kV Tao Đàn cấp điện cho khu vực trung tâm thành phố vận hành dưới 80% tải định mức ở chế độ bình thường.

Tổng công ty cũng xây dựng các kịch bản để điều hành và phân phối trong điều kiện hệ thống điện vận hành bình thường và trong điều kiện thiếu từ 1-10% sản lượng và công suất hệ thống. Trong đó, ưu tiên đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng, tăng cường huy động máy phát của khách hàng, hạn chế tối đa cắt tiết giảm điện khi thiếu nguồn. Các phương án cung cấp điện cho mùa khô đã được lập và diễn tập.

Bên cạnh đó, trong các tháng cao điểm mùa khô, tổng công ty sẽ không thực hiện bố trí cắt điện để thực hiện các công tác thi công sửa chữa bảo trì lưới điện. Các công tác trên lưới điện sẽ sử dụng công nghệ thi công không cắt điện (live-line) và các giải pháp chuyển tải linh hoạt, an toàn.

Đối với các trường hợp mất điện bất khả kháng (thiên tai, cây xanh ngã vào đường dây,…) và các trường hợp sự cố lưới điện, tổng công ty đã triển khai cho các đơn vị điện lực có kế hoạch đảm bảo nhân lực và phương tiện, dự phòng vật tư thiết bị đầy đủ, ứng dụng tự động hóa trong lưới điện nhằm đảm bảo xử lý tái lập cung cấp điện trong thời gian không quá 2 giờ.

Tổng công ty đã tập trung bảo trì, sửa chữa lưới điện trong quý I để giải quyết dứt điểm không còn tình trạng quá tải cục bộ của nhánh rẽ, máy biến áp phân phối… Đồng thời, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Hồng Hải – Chi Lan

Nguồn: kinhtevn.com.vn

2 thoughts on “Hệ thống điện TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho phụ tải tăng cao vào mùa khô

  1. ziatogel says:

    Wow, you’ve done an incredible job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this work. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such incredible content with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

  2. ziatogel says:

    Wow, you’ve knocked it out of the park this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I felt compelled to express my thanks for creating such awesome work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *