Journal entry là gì, tầm vai trò của bút toán trong kế toán

Journal entry là gì là thuật ngữ bạn cần giải mã khi bước chân vào ngành kế toán. Bài viết dưới đây từ kinhtevn sẽ giúp bạn cung cấp cái nhìn đa chiều về bút toán: khái niệm, phân loại, tẩm quan trọng trong lĩnh vực kế toán.

Tìm hiểu journal entry là gì?

Journal entry là bút toán, một thuật ngữ chuyên sử dụng trong ngành kế toán. Vai trò của bút toán là ghi nhận lại những giao dịch vào sổ kế toán phát sinh từ các vấn đề liên quan đến tài chính, kinh tế. Theo đó bạn có thể ghi chép bút toán trên giấy bút thông thường hoặc bằng các phần mềm lưu trữ chuyên dụng.

Mỗi bút toán có thể gồm nhiều hạng mục mà mỗi hạng mục có thể là một định khoản nợ hay định khoản có. Trong đó, quy tắc ghi bút toán là định khoản nợ luôn được ghi trước định khoản có, định khoản nợ, có sẽ phản ánh sự tăng hoặc giảm của một tài khoản kế toán.

Bút toán được đánh giá là cân đối khi tổng giá trị định khoản nợ bằng tổng giá trị định khoản có. Tình huống ngược lại thì bút toán sẽ được đánh giá là không cân. Trong một phép tính toán hoặc trong các giao dịch thì hai định khoản này bắt buộc phải bằng nhau xét trên phương diện tổng giá trị.

Trong kế toán thì các bút toán có thể ghi nhận các hạng mục duy nhất hay các hạng mục lặp đi lặp lại như khấu hao tài sản cố định hay khấu hao vốn.

Tìm hiểu journal entry là gì?
Tìm hiểu journal entry là gì?

Trong kế toán vai trò của journal entry là gì?

Trong lĩnh vực kế toán, bút toán đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bút toán ghi lại chính xác các giao dịch tài chính, nó cung cấp một bản ghi toàn diện về các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đây là điều cần thiết cho các báo cáo tài chính, kiểm toán và ra quyết định. Có thể kể đến những vai trò nổi bật của journal entry như:

 • Báo cáo tài chính chính xác: Các mục bút toán đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính được ghi lại chính xác trong báo cáo tài chính. Điều này cho phép các công ty báo cáo kết quả tài chính chính xác.
 • Đường mòn kiểm toán: Kiểm toán viên sử dụng các bút toán để theo dõi dòng tiền trong quá trình kiểm toán. Bút toán cung cấp dấu vết kiểm toán, giúp kiểm toán viên xác minh các giao dịch tài chính và xác định bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất thường nào.
 • Kiểm soát nội bộ: Bút toán giúp thiết lập kiểm soát nội bộ trong các tổ chức. Kiểm soát nội bộ đề cập đến các thủ tục do ban quản lý của một công ty đưa ra để bảo vệ tài sản của công ty, đồng thời đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Mục đích về thuế: Bút toán giúp tính toán các khoản thuế mà công ty nợ, lần lượt là thuế thu nhập, thuế bán hàng hay bất kỳ loại thuế nào khác.
Trong kế toán vai trò của journal entry là gì?
Trong kế toán vai trò của journal entry là gì?

Phân loại journal entry là gì?

Khi tìm hiểu journal entry là gì bạn sẽ biết rằng nó được chia ra làm ba loại cơ bản, lần lượt là:

Bút toán điều chỉnh là gì?

Đây là một quá trình mà trong đó kế toán viên sẽ tiến hành thực hiện sự điều chỉnh về các định khoản trong những thời điểm nhất định đã quy định cụ thể. Mục đích chính của bút toán điều chỉnh chính là bảo đảm về yếu tố đo lường doanh thu và chi phí được chính xác hơn.  

 • Điều chỉnh khấu hao tài sản cố định: Đây là loại bút toán thực hiện các công việc điều chỉnh về vấn đề phân bố giá gốc của những tài sản cố định kèm theo chi phí của chúng, dùng phương pháp khấu hao theo một đường thẳng.
 • Điều chỉnh doanh thu nhận trước: Đây là bút toán sẽ thực hiện việc điều chỉnh lại những doanh thu khi doanh nghiệp nhận trước tiền của khách hàng. Doanh nghiệp đã làm hợp đồng cam kết bán hàng và cung cấp những dịch vụ đến cho khách hàng, từ đó dẫn đến việc phát sinh những khoản nợ cần phải trả.
 • Điều chỉnh doanh thu chưa thu: Đây là loại bút toán đi ngược lại hoàn toàn với bút toán điều chỉnh doanh thu đã được nhận trước. Bút toán thực hiện điều chỉnh lại những khoản doanh thu có phát sinh nhưng chưa thu được tiền từ khách hàng, được xử lý chung với những khoản nợ phải thu.
 • Điều chỉnh các loại chi phí trả trước: Đây là loại bút toán thực hiện việc điều chỉnh lại những khoản chi phí đã được khách hàng trả trước. Điều này có ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình kinh doanh tại tổ chức, doanh nghiệp của các kỳ kế toán sau đó.
 • Điều chỉnh các loại chi phí phải trả: Đây là bút toán mà các nhân viên kế toán cần phải tiến hành điều chỉnh lại những khoản chi phí có phát sinh nhưng chưa được khách hàng trả hay là chưa được qua xử lý các vấn đề về khoản nợ cần phải trả.

Bút toán kết chuyển là gì?

Đây là loại bút toán được thực hiện tại điểm cuối kỳ làm kế toán với các định mức thời gian như kết chuyển theo tháng, quý và kết chuyển theo năm. Bút toán kết chuyển chính là tiến hành chuyển những tài khoản kế toán các loại 5, 6, 7 và 8 vào các tài khoản của loại 9.

 • Chuyển những khoản giảm trừ doanh thu vào trong các tài khoản doanh thu, từ nguồn thu nhập khác loại thuộc các loại như là 511, 512, 515, 711 vào trong những tài khoản định khoản nợ.
 • Kế toán kết chuyển bên định khoản nợ từ những loại tài khoản như 632, 635, 641, 642, 811 và 821 vào các tài khoản có 911.
 • Kế toán thực hiện loại bỏ những chi phí không mang tính hợp lý, đồng thời cộng những khoản chi phí nói trên vào mức thu nhập tính thuế.

Bút toán khóa sổ là gì?

Đây là loại bút toán được sử dụng vào dịp cuối kỳ của kế toán. Nhiệm vụ của bút toán là ghi một cách đầy đủ các số liệu thống kê vào trong sổ kế toán, dựa trên đó để làm căn cứ và lập những báo cáo về mặt tài chính của doanh nghiệp.

Phân loại journal entry là gì?
Phân loại journal entry là gì?

Tổng kết

Journal entry là gì, có những loại bút toán nào là vấn đề chuyên môn bạn cần tìm hiểu khi bước chân vào ngành kế toán. Khi làm lâu dài trong ngành này thì các thuật ngữ như journal entry sẽ không làm khó bạn nữa.