Unit price là gì, phân biệt đơn giá và định mức

Không phải ai cũng biết unit price là gì bởi đây là một thuật ngữ trong kinh tế tài chính. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về khái niệm này, tìm hiểu cấu thành của đơn giá thì hãy xem ngay bài viết dưới đây từ kinhtevn.

Unit price là gì trong kinh doanh?

Trong lĩnh vực kinh tế tài chính unit price được hiểu là đơn giá. Đơn giá là giá trung bình của một sản phẩm khi chia đều tổng doanh thu bán hàng của sản phẩm cho tổng số đơn vị đã bán. Trong bán lẻ, đơn giá là giá cho một đơn vị đo lường của một sản phẩm được bán nhiều hơn hoặc ít hơn 1 đơn vị. Đơn giá là hình thức định giá phổ biến thường được sử dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa mua theo số lượng lớn.

Unit price là gì trong kinh doanh?
Unit price là gì trong kinh doanh?

Cấu thành unit price là gì?

Để xây dựng lên unit price doanh nghiệp sẽ dựa vào các yếu tố như:

Cấu thành unit price là gì: Chi phí vật liệu

Doanh nghiệp cần phải tính toán chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ; các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc sản xuất hàng hóa. Dựa trên chi phí vật liệu doanh nghiệp có thể dễ dàng hơn trong việc định giá sản phẩm.

Cấu thành unit price là gì: Chi phí nhân công

Để tạo thành hàng hóa thì doanh nghiệp cần phải sử dụng một đội ngũ nhân công không hề nhỏ. Khi đưa ra đơn giá dĩ nhiên doanh nghiệp cần tính cả phần chi phí mà mình đã bỏ ra để thuê nhân công thực hiện.

Cấu thành unit price là gì: Chi phí máy thi công

Ngoài nguyên vật liệu, nhân công thì doanh nghiệp cần sử dụng cả thiết bị máy móc trong quá trình tạo thành sản phẩm. Chi phí máy móc ở đây bao gồm chi phí mua sắm máy móc ban đầu và chi phí bảo dưỡng máy móc sau này.

Cấu thành unit price là gì?
Cấu thành unit price là gì?

Khác biệt giữa định mức và unit price là gì?

Trước hết chúng ta cần phân tích đơn giá là gì, nó là mức giá được ban hành tại một thời điểm nhất định. Đơn giá được xây dựng trên định mức và sử dụng giá vào thời điểm ban hành. Trong khi đó định mức chính là mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy để hoàn thành một khối lượng công việc

Người ta sẽ sử dụng đơn giá với những dự toán thông thường vì đơn giá đã được điều chỉnh phù hợp với từng hoàn cảnh. Còn đâu định mức chính là cơ sở để bạn có thể tham khảo và xây dựng lên đơn giá.

Trong xây dựng quy định về hợp đồng unit price là gì?

So với các loại đơn giá sản phẩm thông thường thì đơn giá trong xây dựng có tính chất phức tạp hơn. Nó đã được quy định rõ trong khoản 2, 3 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013, bạn có thể tìm hiểu thêm.

Hợp đồng theo unit price cố định

Hợp đồng theo unit price cố định là hợp đồng có unit price không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở unit price cố định trong hợp đồng.

Giá hợp đồng theo unit price cố định được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng. Nó phải đủ điều kiện để xác định rõ về unit price để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng, tuy nhiên chưa xác định được chính xác khối lượng công việc. 

Khi đó, unit price cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng, ví dụ như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Đồng thời mỗi bên phải tự chịu trách nhiệm đối với các rủi ro của mình.

Hợp đồng theo unit price điều chỉnh

Hợp đồng theo unit price điều chỉnh là hợp đồng có unit price có thể được điều chỉnh căn cứ dựa trên các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu sẽ được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở unit price ghi trong hợp đồng hoặc unit price đã được điều chỉnh.

Hợp đồng được áp dụng cho các gói thầu tại thời điểm lựa chọn nhà thầu và đàm phán ký kết hợp đồng. Đồng thời các bên tham gia hợp đồng chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, unit price và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng dành cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

Trong xây dựng quy định về hợp đồng unit price là gì?
Trong xây dựng quy định về hợp đồng unit price là gì?

Tổng kết

Khi bước chân vào kinh doanh, unit price  là gì là một trong những kiến thức bạn phải cập nhật ngay. Bất kì lĩnh vực nào cũng vậy, nếu muốn trở thành chuyên gia thì bạn buộc phải nắm rõ các thuật ngữ cơ bản có trong lĩnh vực ấy. Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn phần nào hiểu rõ unit price là gì, cách tính đơn giá cụ thể.