• Thứ hai 28/11/2022 22:58

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2022: Xanh hóa chiến lược xuất khẩu

Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 52,43% kế hoạch

Thủ tướng: Phát triển xanh là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với Việt Nam

Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 52,43% kế hoạch

Bộ Tài chính cho biết ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước 11 tháng năm 2022 mới đạt 52,43% kế hoạch; trong số đó vốn trong nước đạt 60,25% (cùng ...

Xin chờ trong giây lát...

tcty-tham-do-khai-thac-dau-khi-pvep

Scroll