Mách Bạn: Tên Viết Tắt Các Nước Trên Thế Giới Chi Tiết Từ A – Z

Nếu có người hỏi bạn tên viết tắt của các nước trên thế giới thì chắc chắn bạn sẽ không trả lời được bởi vì bạn không biết được trên thế giới có bao nhiêu quốc gia. Sau đây, https://kinhtevn.com.vn/ sẽ chia sẻ danh sách tên viết tắt các nước trên thế giới chi tiết trong bài viết dưới đây

Tìm hiểu về các quốc gia trên thế giới

Trên thế giới hiện nay, tính cả những quốc gia này, có tổng cộng 204 quốc gia. Trong đó, có:

– 193 quốc gia được công nhận là thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc.

– 2 quốc gia là quan sát viên tại Liên Hợp Quốc, đó là Thành Vatican và Palestine (do nhiều quốc gia không công nhận Nhà nước Palestine).

– 2 quốc gia được nhiều nước công nhận và độc lập trên thực tế là Đài Loan (có 19 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc và Thành Vatican vẫn duy trì quan hệ chính thức) và Kosovo (được 111 trong tổng số 193 thành viên Liên Hợp Quốc, 23 trong tổng số 28 thành viên Liên minh châu Âu, 24 trong tổng số 28 thành viên NATO và 35 trong tổng số 61 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo công nhận).

– 1 quốc gia được nhiều nước công nhận nhưng không độc lập trên thực tế là Tây Sahara (Liên minh châu Phi và ít nhất 41 quốc gia nhìn nhận đây là lãnh thổ có chủ quyền nhưng đang bị chiếm đóng).

– 6 quốc gia tuyên bố độc lập nhưng không được công nhận là Abkhazia (chỉ có Nga, Nicaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu và Vanuatu công nhận); Bắc Síp (chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ công nhận); Nam Ossetia (chỉ có Nga, Nicaragua, Venezuela và Nauru công nhận); Somaliland, Transnistria và Nagorno-Karabakh (cả 3 quốc gia này chưa được quốc gia hay tổ chức quốc tế nào công nhận).

Tên viết tắt các nước trên thế giới

Tên viết tắt của một quốc gia là một ký hiệu được sử dụng để đại diện cho tên đầy đủ của quốc gia đó, với mục đích sử dụng trong các văn bản, bản đồ, biểu đồ và các tài liệu khác khi không cần đến sự chi tiết hoặc tránh lặp lại tên đầy đủ của quốc gia.

Các tên viết tắt này thường được xây dựng dựa trên các chữ cái đầu tiên của các từ trong tên quốc gia hoặc trên các tên viết tắt ngắn khác đã được sử dụng trước đó.

ten-viet-tat-cac-nuoc-1

THam khảo thêm: Hình Ảnh, Ý Nghĩa 10 Lá Cờ Các Nước ASEAN Chi Tiết Từ A – Z

Danh sách tên, tên viết tắt các quốc gia trên thế giới đầy đủ nhất

 1. Quốc gia AFGHANISTAN tên viết tắt là AF
 2. Quốc gia ÅLAND ISLANDS tên viết tắt là AX
 3. Quốc gia ALBANIA tên viết tắt là AL
 4. Quốc gia ALGERIA tên viết tắt là DZ
 5. Quốc gia AMERICAN SAMOA tên viết tắt là AS
 6. Quốc gia ANDORRA tên viết tắt là AD
 7. Quốc gia ANGOLA tên viết tắt là AO
 8. Quốc gia ANGUILLA tên viết tắt là AI
 9. Quốc gia ANTARCTICA tên viết tắt là AQ
 10. Quốc gia ANTIGUA AND BARBUDA tên viết tắt là AG
 11. Quốc gia ARGENTINA tên viết tắt là AR
 12. Quốc gia ARMENIA tên viết tắt là AM
 13. Quốc gia ARUBA tên viết tắt là AW
 14. Quốc gia AUSTRALIA tên viết tắt là AU
 15. Quốc gia AUSTRIA tên viết tắt là AT
 16. Quốc gia AZERBAIJAN tên viết tắt là AZ
 17. Quốc gia BAHAMAS tên viết tắt là BS
 18. Quốc gia BAHRAIN tên viết tắt là BH
 19. Quốc gia BANGLADESH tên viết tắt là BD
 20. Quốc gia BARBADOS tên viết tắt là BB
 21. Quốc gia BELARUS tên viết tắt là BY
 22. Quốc gia BELGIUM tên viết tắt là BE
 23. Quốc gia BELIZE tên viết tắt là BZ
 24. Quốc gia BENIN tên viết tắt là BJ
 25. Quốc gia BERMUDA tên viết tắt là BM
 26. Quốc gia BHUTAN tên viết tắt là BT
 27. Quốc gia BOLIVIA tên viết tắt là BO
 28. Quốc gia BOSNIA AND HERZEGOVINA tên viết tắt là BA
 29. Quốc gia BOTSWANA tên viết tắt là BW
 30. Quốc gia BOUVET ISLAND tên viết tắt là BV
 31. Quốc gia BRAZIL tên viết tắt là BR
 32. Quốc gia BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY tên viết tắt là IO
 33. Quốc gia BRUNEI DARUSSALAM tên viết tắt là BN
 34. Quốc gia BULGARIA tên viết tắt là BG
 35. Quốc gia BURKINA FASO tên viết tắt là BF
 36. Quốc gia BURUNDI tên viết tắt là BI
 37. Quốc gia CAMBODIA tên viết tắt là KH
 38. Quốc gia CAMEROON tên viết tắt là CM
 39. Quốc gia CANADA tên viết tắt là CA
 40. Quốc gia CAPE VERDE tên viết tắt là CV
 41. Quốc gia CAYMAN ISLANDS tên viết tắt là KY
 42. Quốc gia CENTRAL AFRICAN REPUBLIC tên viết tắt là CF
 43. Quốc gia CHAD tên viết tắt là TD
 44. Quốc gia CHILE tên viết tắt là CL
 45. Quốc gia CHINA tên viết tắt là CN
 46. Quốc gia CHRISTMAS ISLAND tên viết tắt là CX
 47. Quốc gia  COCOS (KEELING) ISLANDS tên viết tắt là CC
 48. Quốc gia COLOMBIA tên viết tắt là CO
 49. Quốc gia COMOROS tên viết tắt là KM
 50. Quốc gia CONGO tên viết tắt là CG
 51. Quốc gia CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE tên viết tắt là CD
 52. Quốc gia COOK ISLANDS tên viết tắt là CK
 53. Quốc gia COSTA RICA tên viết tắt là CR
 54. Quốc gia CÔTE D’IVOIRE tên viết tắt là CI
 55. Quốc gia CROATIA tên viết tắt là HR
 56. Quốc gia CUBA tên viết tắt là CU
 57. Quốc gia CYPRUS tên viết tắt là CY
 58. Quốc gia CZECH REPUBLIC tên viết tắt là CZ
 59. Quốc gia DENMARK tên viết tắt là DK
 60. Quốc gia DJIBOUTI tên viết tắt là DJ
 61. Quốc gia DOMINICA tên viết tắt là DM
 62. Quốc gia DOMINICAN REPUBLIC tên viết tắt là DO
 63. Quốc gia ECUADOR tên viết tắt là EC
 64. Quốc gia EGYPT tên viết tắt là EG
 65. Quốc gia EL SALVADOR tên viết tắt là SV
 66. Quốc gia EQUATORIAL GUINEA tên viết tắt là GQ
 67. Quốc gia ERITREA tên viết tắt là ER
 68. Quốc gia ESTONIA tên viết tắt là EE
 69. Quốc gia ETHIOPIA tên viết tắt là ET
 70. Quốc gia  FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) tên viết tắt là FK
 71. Quốc gia  FAROE ISLANDS tên viết tắt là FO
 72. Quốc gia FIJI tên viết tắt là FJ
 73. Quốc gia FINLAND tên viết tắt là FI
 74. Quốc gia FRANCE tên viết tắt là FR
 75. Quốc gia FRENCH GUIANA tên viết tắt là GF
 76. Quốc gia FRENCH POLYNESIA tên viết tắt là PF
 77. Quốc gia FRENCH SOUTHERN TERRITORIES tên viết tắt là TF
 78. Quốc gia GABON tên viết tắt là GA
 79. Quốc gia GAMBIA tên viết tắt là GM
 80. Quốc gia GEORGIA tên viết tắt là GE
 81. Quốc gia GERMANY tên viết tắt là DE
 82. Quốc gia GHANA tên viết tắt là GH
 83. Quốc gia GIBRALTAR tên viết tắt là GI
 84. Quốc gia GREECE tên viết tắt là GR
 85. Quốc gia GREENLAND tên viết tắt là GL
 86. Quốc gia GRENADA tên viết tắt là GD
 87. Quốc gia GUADELOUPE tên viết tắt là GP
 88. Quốc gia GUAM tên viết tắt là GU
 89. Quốc gia GUATEMALA tên viết tắt là GT
 90. Quốc gia GUINEA tên viết tắt là GN
 91. Quốc gia GUINEA-BISSAU tên viết tắt là GW
 92. Quốc gia GUYANA tên viết tắt là GY
 93. Quốc gia  HAITI tên viết tắt là HT
 94. Quốc gia HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS tên viết tắt là HM
 95. Quốc gia  HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) tên viết tắt là VA
 96. Quốc gia HONDURAS tên viết tắt là HN
 97. Quốc gia HONG KONG tên viết tắt là HK
 98. Quốc gia HUNGARY tên viết tắt là HU
 99. Quốc gia ICELAND tên viết tắt là IS
 100. Quốc gia INDIA tên viết tắt là IN
 101. Quốc gia INDONESIA tên viết tắt là ID
 102. Quốc gia IRAN, ISLAMIC REPUBLIC O tên viết tắt làF IR
 103. Quốc gia IRAQ tên viết tắt là IQ
 104. Quốc gia IRELAND tên viết tắt là IE
 105. Quốc gia ISRAEL tên viết tắt là IL
 106. Quốc gia ITALY tên viết tắt là IT
 107. Quốc gia JAMAICA tên viết tắt là JM
 108. Quốc gia JAPAN tên viết tắt là JP
 109. Quốc gia JORDAN tên viết tắt là JO
 110. Quốc gia  KAZAKHSTAN tên viết tắt là KZ
 111. Quốc gia KENYA tên viết tắt là KE
 112. Quốc gia KIRIBATI tên viết tắt là KI
 113. Quốc gia KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF tên viết tắt là KP
 114. Quốc gia KOREA, REPUBLIC OF tên viết tắt là KR
 115. Quốc gia KUWAIT tên viết tắt là KW
 116. Quốc gia KYRGYZSTAN tên viết tắt là KG
 117. Quốc gia LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC tên viết tắt là LA
 118. Quốc gia LATVIA tên viết tắt là LV
 119. Quốc gia LEBANON tên viết tắt là LB
 120. Quốc gia LESOTHO tên viết tắt là LS
 121. Quốc gia LIBERIA tên viết tắt là LR
 122. Quốc gia LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA tên viết tắt là LY
 123. Quốc gia LIECHTENSTEIN tên viết tắt là LI
 124. Quốc gia LITHUANIA tên viết tắt là LT
 125. Quốc gia LUXEMBOURG tên viết tắt là LU
 126. Quốc gia MACAO tên viết tắt là MO
 127. Quốc gia MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF tên viết tắt là MK
 128. Quốc gia MADAGASCAR tên viết tắt là MG
 129. Quốc gia MALAWI tên viết tắt là MW
 130. Quốc gia MALAYSIA tên viết tắt là MY
 131. Quốc gia MALDIVES tên viết tắt là MV
 132. Quốc gia MALI tên viết tắt là ML
 133. Quốc gia MALTA tên viết tắt là MT
 134. Quốc gia MARSHALL ISLANDS tên viết tắt là MH
 135. Quốc gia MARTINIQUE tên viết tắt là MQ
 136. Quốc gia MAURITANIA tên viết tắt là MR
 137. Quốc gia MAURITIUS tên viết tắt là MU
 138. Quốc gia MAYOTTE tên viết tắt là YT
 139. Quốc gia MEXICO tên viết tắt là MX
 140. Quốc gia MICRONQuốc gia ESIA, FEDERATED STATES OF tên viết tắt là FM
 141. Quốc gia MOLDOVA, REPUBLIC OF tên viết tắt là MD
 142. Quốc gia MONACO tên viết tắt là MC
 143. Quốc gia MONGOLIA tên viết tắt là MN
 144. Quốc gia MONTSERRAT tên viết tắt là MS
 145. Quốc gia MOROCCO tên viết tắt là MA
 146. Quốc gia MOZAMBIQUE tên viết tắt là MZ
 147. Quốc gia MYANMAR tên viết tắt là MM
 148. Quốc gia NAMIBIA tên viết tắt là NA
 149. Quốc gia  NAURU tên viết tắt là NR
 150. Quốc gia NEPAL tên viết tắt là NP
 151. Quốc gia NETHERLANDS tên viết tắt là NL
 152. Quốc gia NETHERLANDS ANTILLES tên viết tắt là AN
 153. Quốc gia NEW CALEDONIA tên viết tắt là NC
 154. Quốc gia NEW ZEALAND tên viết tắt là NZ
 155. Quốc gia  NICARAGUA tên viết tắt là NI
 156. Quốc gia NIGER tên viết tắt là NE
 157. Quốc gia NIGERIA tên viết tắt là NG
 158. Quốc gia NIUE tên viết tắt là NU
 159. Quốc gia NORFOLK ISLAND tên viết tắt là NF
 160. Quốc gia NORTHERN MARIANA ISLANDS tên viết tắt là MP
 161. Quốc gia NORWAY tên viết tắt là NO
 162. Quốc gia OMAN tên viết tắt là OM
 163. Quốc gia PAKISTAN tên viết tắt là PK
 164. Quốc gia PALAU PW
 165. Quốc gia PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED tên viết tắt là PS
 166. Quốc gia PANAMA tên viết tắt là PA
 167. Quốc gia PAPUA NEW GUINEA tên viết tắt là PG
 168. Quốc gia PARAGUAY tên viết tắt là PY
 169. Quốc gia PERU tên viết tắt là PE
 170. Quốc gia PHILIPPINES tên viết tắt là PH
 171. Quốc gia PITCAIRN tên viết tắt là PN
 172. Quốc gia POLAND tên viết tắt là PL
 173. Quốc gia PORTUGAL tên viết tắt là PT
 174. Quốc gia PUERTO RICO tên viết tắt là PR
 175. Quốc gia QATAR tên viết tắt là QA
 176. Quốc gia RÉUNION tên viết tắt là RE
 177. Quốc gia ROMANIA tên viết tắt là RO
 178. Quốc gia RUSSIAN FEDERATION tên viết tắt là RU
 179. Quốc gia RWANDA tên viết tắt là RW
 180. Quốc gia SAINT HELENA SH
 181. Quốc gia SAINT KITTS AND NEVIS KN
 182. Quốc gia SAINT LUCIA tên viết tắt là LC
 183. Quốc gia SAINT PIERRE AND MIQUELON tên viết tắt là PM
 184. Quốc gia SAINT VINCENT AND THE GRENADINES tên viết tắt là VC
 185. Quốc gia SAMOA tên viết tắt là WS
 186. Quốc gia SAN MARINO tên viết tắt là SM
 187. Quốc gia SAO TOME AND PRINCIPE tên viết tắt là ST
 188. Quốc gia SAUDI ARABIA tên viết tắt là SA
 189. Quốc gia SENEGAL tên viết tắt là SN
 190. Quốc gia SERBIA AND MONTENEGRO tên viết tắt là CS
 191. Quốc gia SEYCHELLES tên viết tắt là SC
 192. Quốc gia SIERRA LEONE tên viết tắt là SL
 193. Quốc gia SINGAPORE tên viết tắt là SG
 194. Quốc gia SLOVAKIA tên viết tắt là SK
 195. Quốc gia SLOVENIA tên viết tắt là SI
 196. Quốc gia SOLOMON ISLANDS tên viết tắt là SB
 197. Quốc gia SOMALIA tên viết tắt là SO
 198. Quốc gia SOUTH AFRICA tên viết tắt là ZA
 199. Quốc gia SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS tên viết tắt là GS
 200. Quốc gia SPAIN tên viết tắt là ES
 201. Quốc gia SRI LANKA tên viết tắt là LK
 202. Quốc gia SUDAN tên viết tắt là SD
 203. Quốc gia SURINAME tên viết tắt là SR
 204. Quốc gia SVALBARD AND JAN MAYEN tên viết tắt là SJ
 205. Quốc gia SWAZILAND tên viết tắt là SZ
 206. Quốc gia SWEDEN tên viết tắt là SE
 207. Quốc gia SWITZERLAND tên viết tắt là CH
 208. Quốc gia SYRIAN ARAB REPUBLIC tên viết tắt là SY
 209. Quốc gia TAIWAN, PROVINCE OF CHINA tên viết tắt là TW
 210. Quốc gia TAJIKISTAN tên viết tắt là TJ
 211. Quốc gia TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF tên viết tắt là TZ
 212. Quốc gia THAILAND tên viết tắt là TH
 213. Quốc gia TIMOR-LESTE tên viết tắt là TL
 214. Quốc gia TOGO tên viết tắt là TG
 215. Quốc gia TOKELAU tên viết tắt là TK
 216. Quốc gia TONGA tên viết tắt là TO
 217. Quốc gia TRINIDAD AND TOBAGO tên viết tắt là TT
 218. Quốc gia TUNISIA tên viết tắt là TN
 219. Quốc gia TURKEY tên viết tắt là TR
 220. Quốc gia TURKMENISTAN tên viết tắt là TM
 221. Quốc gia TURKS AND CAICOS ISLANDS tên viết tắt là TC
 222. Quốc gia TUVALU tên viết tắt là TV
 223. Quốc gia UGANDA tên viết tắt là UG
 224. Quốc gia UKRAINE tên viết tắt là UA
 225. Quốc gia UNITED ARAB EMIRATES tên viết tắt là AE
 226. Quốc gia UNITED KINGDOM tên viết tắt là GB
 227. Quốc gia UNITED STATES tên viết tắt là US
 228. Quốc gia UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS tên viết tắt là UM
 229. Quốc gia URUGUAY tên viết tắt là UY
 230. Quốc gia UZBEKISTAN tên viết tắt là UZ
 231. Quốc gia VANUATU tên viết tắt là VU
 232. Quốc gia Vatican City State see HOLY SEE tên viết tắt là VA
 233. Quốc gia VENEZUELA tên viết tắt là VE
 234. Quốc gia VIET NAM tên viết tắt là VN
 235. Quốc gia VIRGIN ISLANDS, BRITISH tên viết tắt là VG
 236. Quốc gia VIRGIN ISLANDS, U.S. tên viết tắt là VI
 237. Quốc gia WALLIS AND FUTUNA tên viết tắt là WF
 238. Quốc gia WESTERN SAHARA tên viết tắt là EH
 239. Quốc gia YEMEN tên viết tắt là YE
 240. Quốc gia ZAMBIA tên viết tắt là ZM
 241. Quốc gia ZIMBABWE tên viết tắt là ZW

Sau khi đọc xong bài viết của chúng tôi đã trả lời được câu hỏi về tên viết tắt các nước trên thế giới rồi nhé. Hãy thường xuyên theo dõi chúng tôi để được chia sẻ tin tức bổ ích khác.