Các ngân hàng lạc quan

Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý II/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD).

Theo đánh giá của các TCTD, dự báo năm 2017, hầu hết các yếu tố nội tại được kỳ vọng cải thiện tốt hơn, đặc biệt là các yếu tố chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng, khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm và nguồn nhân lực.

Trong các nhân tố khách quan, vấn đề “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN” được đánh giá là cải thiện hơn cả.

Tình hình kinh doanh của các TCTD trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện nhẹ và các TCTD kỳ vọng về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017. Trong quý I/2017, 59% nhận định tình hình kinh doanh tiếp tục có cải thiện so với quý IV/2016, chủ yếu là “cải thiện ít” (49% TCTD). Phần lớn các TCTD cho rằng tình hình kinh doanh trong quý II và cả năm 2017 sẽ tốt hơn so với năm 2016, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016.

Cũng theo khảo sát này, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong quý I/2017 đối với cả VNĐ và ngoại tệ và được kỳ vọng duy trì ở trạng thái tích cực trong quý II/2017 và cả năm 2017. So với quý IV/2016, tình hình thanh khoản trong quý I/2017 dồi dào hơn so với kỳ vọng của TCTD tại thời điểm điều tra tháng 12/2016.

Mức độ rủi ro hiện tại được các TCTD đánh giá tích cực hơn so với quý trước với 72,8% TCTD nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng hiện đang ở mức bình thường, 13% TCTD nhận định rủi ro ở mức thấp và 14,1% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức cao. Dự báo trong thời gian tới, có 59-67% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro “ổn định” trong quý II/2017 và cả năm 2017.

Hầu hết các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý I/2017 không đổi hoặc giảm so với quý IV/2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý II/2017 và cả năm 2017.

Đa số các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất duy trì ổn định trong năm 2017, kỳ vọng về huy động vốn và tín dụng có sự điều chỉnh.

Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong quý I/2017, trong đó nhu cầu thanh toán, thẻ được nhận định là lớn nhất, tiếp đến là nhu cầu vay vốn và nhu cầu gửi tiền.

Các TCTD tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng của đơn vị mình trong quý II/2017 và cả năm 2017. Các TCTD cũng cho biết đã giữ ổn định giá bình quân sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong quý I/2017 và dự kiến tiếp tục giữ ổn định trong quý II/2017.

Nguồn: kinhtevn.com.vn